Ырысбай Абдыраимов: Тамсилдер

Тайган Тайган ар дайым сыртта жүрөт. Байлыгы ашып-ташканы менен туулган жерине, бирок, үлүш бербейт. Анткени менен эл-жер башкарууну Күндүр-түндүр эңсейт. Самаганы – ал өскөн талаада тынчтык болбой, тоз-тополоң басылбаса… Каршылары шаштысын алып, Аюуну тактан кулатса… Тайган анын ордун ээлеп алса… Кайсы бир кезде Аюу аны бооруна тарткан. Орун басарлыкты берип, кийин өз ордуна таптаган. Бирок Тайган, ал кызматка ичи чыкпаган. Тактыны алууну көздөп, Айыкпады, ич буроосунан. Сыртта жүрсө деле Аюунун ордун аңдыганы аңдыган. Менчик-кемтик башталганда Май токочтуу жерлерди Бүтүндөй ээлеп алган. Базарларынан чуурулуп, Кирешеси агып турган. Бирок, тактыны аңтарууну ойлоп, толугу менен…..

Базарбү Медетова: Таарынсаң таарын, чындыкты айтам асылым, Мен сага эмес, эң алгач ырга өптүргөм

КР Улуттук жазуучулар союзу “Сармерден” ресторанынын ээси Д.Орозалиевдин демөөрчүлүгү менен уюштуруп келе жаткан “Чай үстүндө” баарлашуу долбоорунун кезектеги коногу Базарбү Медетова болду. Өткөн кылымдын 70-жылдарынын аягындагы кыргыз кыздар поэзиясынын өкүлү, табигаттын өзүндөй жөнөкөй, баёо, бирок ошол жөнөкөйлүгү менен күчтүү саптарды жазган таланттуу акын Базарбү Медетованын чыгармачылыгына арналган жолугушуу кечесине КР Эл акыны К.Бакиров, А.Эргешова, Т.Мадылбаев, Р.Мотуев, Д.Буларкиева, обончу М.Осмонов, А.Бакирова, жаш калемгерлер катышты. Жолугушуу кечени КР Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары К.Кадыракунов алып барды. “Чай үстүндө” баарлашуу долбоорунун максаты кезинде топ жарып чыгып, кийин турмуш-шартына байланыштуу көмүскөдө калган таланттарды алып толугу менен…..

Акбар Рыскулов: Чыгармамды жазам деп бир ай гана, чыны, бүтпөй жүрөмүн жыл айлана.

Кыргызстан картасы Карап көрчү Кыргызстан картасын!.. Калкыбызга канча сыймык артасың: өрөөн, жайлоо, төрдү көр, көлдөр, суулар, мөңгүлөр көрккө бөлөйт Ала-Тоонун аркасын!   Карап көрчү Кыргызстан картасын!.. Капаны да, жапаны да тартасың: чек араны чечейтип, кең араны кекейтип, кескендерди кайсы Кудай алкасын?!   Кайра кара Кыргызстан картасын!.. колго кармап кайчы, кылыч, балтасын, Этек-жеңди өөнөгөн, Эшик-төрдү жөөлөгөн кас душмандан казыр дагы жалкасың!   Карап көрсөң Кыргызстан картасын, Көз алдыңа Кумай кушту тартасың: бир канаты кетилип, бир канаты жетилип, бийик зоого сүйөп турат аркасын!   Кумай кушту – “феникс” дейт гректер, Кудай жазса, толугу менен…..

Сагын Акматбекова: Келет ырлар, бири озунуп, биринен… Ыр даарыган келет менин күндөрүм.

29 …Көчө бойлоп өттү бирөө. Дабирөө Өттү чуркап. Токтоп турган автобус Жаан алдында тура берди кыймылсыз. …А биз кечки чайга олтуруп жатканбыз.   Жамгыр менен жалбырактар туш-туштан Жаай берди, жаай берди, бир кышка Эшик ачып, жаан артынан кар түштү Калың түштү.   Турду автобус турган бойдон козголбой. Бирин-серин өттү жандап бирөөлөр. … А биз таңкы чайга олтуруп жатканбыз.   Унутулган автобустай… айнектей Теңи сынык, тентип кирген, шамал, кар Баары башка, баары бөлөк… Мен сага Айтчу сөздүн жылуу учугун таба албайм.   30 Тамак ичпей жатып алды. Сай жактан суу ташкындап, толугу менен…..

Үрүниса Маматова: Ата-Мекен дегеним Атам экен, Атам байкуш алыста жатабы эсен?

Михаэль Лайтманга 1 Жакшыртууга дүйнөнү жанын үрөп, Жашоодо бир алоолоп жалын жүрөт. Опурталдуу көрүнгөн оолукманын Отурбайбы оюнан карын күрөп.   Адамзаттык бирдикти туру көздөп, Шайтанды да чакырып Улуу сөзгө. Жыландарды кийирмек ийинине, Жакшы, жумшак, ийиткен жылуу сөздө.   Жалын жүрөк бул киши баарын билет. Адамзаттын азабын, зарын билет. Ынтымак, – деп, бирдик, – деп какшай берип Жадап бүтсө, Кудайдын каарын билет.   Ойлорума ойлору туура келет, Түпкүлүгү биздин ой туура, демек. Чатак элге чарчабай, жадап бүтпөй, Жадап бүтпөй кеп-кеңеш кура берет.   Бөлүнбө, – деп, бирик, – деп какшай берет, толугу менен…..

Кубат Оторбаев: Бирок билбейм, сени көздөй баратам, Болаламбы бала кездей батымдуу?!

Т.Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында акын, журналист К.Оторбаевдин “Гүлдөр күтөт” китебинин бет ачарына арналган кече болуп өттү. Чыгармачылык кечеге КР Мамлекеттик катчысы С.Касманбетов, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Н.Калыбеков баштаган акын-жазуучулар, маданият ишмерлери, депутаттар, студенттер катышты. КР Эмгек сиңирген артисти Назым Мендебаиров режиссерлук кылган чыгармачылык кечеде автордун ырларын депутаттар, актерлор, акындар көркөм окуп, “Казыбек” поэмасынан үзүндү сахналаштырылды. Поэзия күйөрмандары К.Оторбаевдин ырларынан угуп, эс алып кайтышты. Кечени автордун сөзүнө жазылган обондуу ырлар коштоп турду. “Гүлдөр күтөт” китебинен айрым ырларды окурмандардын назарына сунуштайбыз. Айылым Жылдар алат, каталбайсың куракты, Баягыдай тарталбаймын улакты. Бирок толугу менен…..

Тынчтык-Бек Нурманбетов: Күн кучактап сага шашып баратам

Кемибес кенч Кош карекке сыйып ысык шаарым, Көкүрөктү көлкүлдөттү баарың. Көзүм тойбой, кылчак-кылчак карадым. Көзгө илешпей калгычакты карааның.   Эне сүтү, ата каны – мээр табың, “Тогуз жолдун тоомундагы” шаарым. Ким бирөөгө көрүнөр каксоо, таштак… Мага болсо кемибес кенчтүү шаарым.   Таманымдан табы урат көмүрүңдүн. Көбүн сыртта өткөрдүм өмүрүмдүн. Менин мүдөөм – ак кызмат өтөө элге, Шүгүр этип бергениңе Теңиримдин.   Ыр Дөөлөт Аткан таңга, чыккан Күнгө сүйүнүп, Жердин жүзүн чарк айландым жүгүрүп. Ыр дөөлөттү ыроологон Теңирге, Ыраазымын миң мертебе жүгүнүп.   Ыр дөөлөттү көтөргөн бар, көпкөн бар Ырга башын толугу менен…..

Кожогелди Култегин: Түркиядагы зилзалага реквием

Түркиядагы зилзалага реквием Жерге төшөп койгон килем баштанып, желп эттире серпти бирөө шак барып – күбүлүптүр далай шаарың, Түркия, күркүрөгөн өнүгүүдөн таш калып…   Шаарлар турчу асман тиреп апкаарып! Шайма-шайлуу сан-миң журтуң шаттанып! Бүлүнүптүр ошол дүйнөң, Түркия, бүт өсүштөн мойну үзүлгөн баш калып…   Караңгылык, ак жарыкка төгүлдүң, кара чачтар, кара түнгө өрүлдүң. Сойлоп-кулап баратып да шым кийип… соңку чегин та-арс сүзүштү өмүрдүн…   Ал-ансайын атып чоктой чаңырык… аласалып жатканы да жалынып… Ай, Күн, Жердин бети кошо айрылды – ар жеринен дубал-шыптар жарылып…   Эмне болуп кетти-и? Түшпү… өң беле… толугу менен…..

Өмүрбек Тиллебаев: Кайрат айтам, Назым Хикметтин улуу элине!

Тур, түрк боорум Көчкөн үйлөр, Өчкөн өмүрлөр, Бозоргон чаң, Боздогон үн, Ай-ааламдын жүрөгүн Козгогон үн. Айтарга сөз жетпейт, Сөздөр кулаган үйлөргө Калган басылып. Ач арбактай, Асман-жердин ортосунда турам асылып. Тур, түрк боорум! Түбүң Ала-Тоодон кеткен, Учуң деңизге жеткен, Кулачыңы жайып тур. Жараткан алардын жараатын, Тезирээк айыктыр. Сүзүп барам силерге, Жүрөгүм-кайыктыр. Менин рухум рухуңа, Жаңы эле жан уруп жаткан, Менин ырларым сенин тилиңде, Жаңы эле жаңырып жаткан, Жүзүңдү көрсөм дегем, Көрдүм го үйлөрдү жарылып жаткан. Тур, түрк боорум! Келет ак таң. Күч кошулсун күчүңө, Дем кошулсун демиңе, Кайрат айтам, Назым Хикметтин толугу менен…..

Муратбек Рысбеков: Инсандын калыптанышы

Инсандын калыптанышы (поэма-эсседен үзүндү ) Пролог ордуна … кандай сонун алтын жаштык кезибиз, бүткөн окуу ар кимибиз- ар кай жакка тарадык, буйрук экен тоолуу аймак болду энчи үлүшүм, бойдок кезим ал кездерде жогор жактан камкордуктар болчу эле, мага болсо- курулушта колдонуучу вагон дом жашоо үчүн убактылуу болду шарты жөнөкөй, жаңы жерди элетти көрүү укмуш турбайбы (?) алигүнчө ал элестер жады эсте сакталуу… жазгы баар убак болчу… чоң мектептин курулушу объектим, узун бойлуу ак жуумал радиодон келип калды кабарчы, жергиликтүү экен ал- аймагында курулушу мектептин, өзүн дагы сүйүнткөнү жаш жүзүнөн байкалат, толугу менен…..