Совет Урманбетов: Мен – сардармын, чындык – менин кылычым, Эки жолу жашагым бар – максат зор

Автордон Тиги ырлар – туңгуч учкун жалындары, Турмушка сезимимдин салымдары. Ичинде түтүн да бар чубалжыган, Кыпкызыл жалын эмес анын баары.   Ант ушул, айып этпе кысымымды: Кубултуп үн созоюн сызылыңкы, Эгерде назик, өздүк үн чыкпаса, Ырдабайм, сен да унуткун ысымымды!   Бүркүттөр Кырк кырды кыйры менен карап алып, Тумшугун туу чокуга кайрап алып, Жебедей атып чыгып асманына, Жебедей түшүп келет кайра барып.   Бүркүттөр тоодон учат. Бүркүттөр тоого конот.   Кудайга үнү жеткен бороондордон Аскалар уңулдашып озондогон, Өрт тийген жыландардай соймолоңдоп, Карлары колоттордун тозоңдогон.   Бүркүттөр зоого уялайт. Бүркүттөр зоодо толугу менен…..

Бактыгүл Көкөтаева: Сыртта жамгыр нөшөрлөгөн, төгүлгөн, Тышта тагдыр көрүнбөгөн, көрүнгөн

Бактыгүл Көкөтаева Нарындын Эки-Нарын айылында туулган. Ж.Баласагын атындагы Улуттук университеттин Кыргыз филология факультетин аяктаган. Учурда Бишкек шаарында жашайт. Бактыгүлдүн таланты ар тараптуу. Ыр да жазып, кээ биринин обонун да келиштирет. Поэзияга жоопкерчилик менен карап, ырын жазаарда миң толгонуп, анан гана кагазга түшүрөт. Жамгыр калсын эсимде Көктөм өткөн, көздөр чөккөн, Көңүлдөр жок баягы. Жаздагы өктөм, жашып төккөн, Жамгыр да жок андагы. Сезимдерим, эзилгеним… Сизге деле сезилген. Жаштыгыма, жан сырыма.   Жакын десем ким элең?.. Эми баары арман-кайгы, Болсо, болсун, болгондой. Сен да кеттиң кейибейин, Тагдыр балким, ошондой.   Эстегенде, кез келгенде, толугу менен…..

Айгүл Узакова: Өкүнүчтү өзүм тандап алгансып, Мынча шайыр көздөр менен карадың

Акын Айгүл Узакова Ысык-Көл районундагы Бостери айылында 1951-жылы 26-апрелде туулган. 1976-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1977–1980-жж. Кыргыз совет энциклопедиясында, 1981-жылдан «Мектеп» басмасында редактор болуп иштеген. Чыгармачылыгы студенттик жылдардан башталып, ырлары «Учкун», «Темир канат» альманахтарына, республикалык гезит-журналдарда жарыяланган. 1977-жылы жаш акындардын «Ала-Too поэзиясы» фестивалынын лауреаты, 1978-жылы Бүткүл союздук жаш акындардын Полтавада өткөн X фестивалынын катышуучусу болгон. А.Узакованын бир топ ырларына музыка жазылган. Айрым ырлары орус, украин, тажик тилдерине которулган. 1990-жылдан Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Чыгармачылыгы 70-жылдарга туура келген акын ошол мезгилдеги акын кыздардын жоон тобунун арасында толугу менен…..

Бүгүн акын Турар Кожомбердиевдин туулган күнү.

Бүгүн акын Турар Кожомбердиевдин туулган күнү. Көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Турар Кожомбердиев 1941-жылы 22-июнда Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Сары-Булак айылында туулган. 1966-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1965–1966-жж. “Кыргызстан пионери” гезитинде адабий кызматкер, 1969-жылдан “Кыргызстан” басмасында редактор, 1976-жылдан Кыргыз ССРинин Маданият министрлигинин аппаратында иштеген. Т.Кожомбердиевдин чыгармачылык жолу 1959-жылы “Мугалимдер газетасына” жарыяланган “Мугалимге” аттуу алгачкы ыры менен башталган. Ошондон тартып анын ыр, поэмалары газета-журналдардын беттерине басыла баштайт. Т.Кожомбердиев республикабыздын бир нече жолку поэтикалык конкурстарынын жеңүүчүсү. Алгачкы ырлар жыйнагы 1961-жылы “Көлчүктөгү ай” деген ат менен жарык көргөн. Акындын толугу менен…..

Субайылда Абдыкадырова: Ак-Куулардын канатындай үлпүлдөп, Булут турат чокулардын учунда

Энелер Эр жигит энелерден ак бата алып, Каниет кылган жолго кетерде алыс, Ак дилден алкап элди чоң энелер, Кичүүгө улууга да бирдей калыс.   Эненин касиети жүрөт коштоп, Эстеген сайын сөзү жүрөк козгоп. Кыйындык башка түшсө жөлөк болот, Көрүнбөс көзгө сыйкыр күчкө окшоп.   Дзержинский бульварым Ойго салат Дзержинский бульварым, Сенде калды оттуу жаштык жылдарым. Кыялдантып толкундаткан ар убак, Өзүңсүңбү жазыла элек ырларым.   Барган сайын көзгө ысык сезилип, Сүйүүм артат эт жүрөгүм эзилип. Аллеяңдан өтсөм көңүл кубанат, Кызгалдактай кыз өмүрүм кезигип.   Канча жылдын жылуулугу катылып, Канча издер өткөн толугу менен…..

Эсенгул Ибраев: Кылым сүргөн ак мөңгүлөрдүн, Чокусунда туруп ыр жазам

Ата журт Сен бай терек, мен бир жармач бутагың, Жармач болуп калганыма ызамын. Ырас эле жармачтыгым эмеспи, Боорума кыскым келсе өзүңдү, Кагылайын жетпей койду кучагым.   Ооба, менин жармачырак алым бар, Ата журтум өзүң кубат, өзүң жар. Бирок менин жалгыз гана берерим, Жүрөгүмдө энчиленген өзүңө, Сваркадай шыркыраган жалын бар.   Анда эмесе, жүгүңдү артып мойнума, Кулакка чаап ылоо кылып койгула. Кың дебестен кызматыңды аткарып, Бороон улуп сага келсе бурганак, Ичиркенбей катып алам койнума.   Баламдан ысык көрүнүп Тоо кесип, нечен кырды ашып, Токой, таш менен сырдашып, Байкасам мени тууган жер, толугу менен…..

Абдилаат Дооров: Узарат эң алыскы чаңдуу боз жол, Кызарат эринимде бир тал чылым…

Үч саптар: * * * Көл жээктеп көпчүлүкпүз шарактап. Маин кум, суу, ысык аба, жай аптап, Отурамын өткөндү ойдо барактап. * * * Бүгүн түнү ай селкинчек. Серүүндөп Кайыгына конор болду кай жылдыз? Акмалашып карайт суктуу ай жылдыз. * * * Тескери карап жатып алдың. Тээ бир кезиңди эстедиңби? Телпейген шуга… эх, дедиңби? * * * Алыстан кылдың конгуроо. Амандык сурап агаңдан, Айландым аруу жамалдан. * * * Кейидим бүгүн кабарың угуп жүрөктөн. Керемет жүзүң кетиптир кабыр күн өпкөн, Келин – кыз көрсө келмеси түшүп “дүр-р” эткен. * * * толугу менен…..

Эрнис Турсунов: Ошондогу алма жыттуу ырлардан, Ооз тий деп, сунуш кылам силерге

Кырк жыл Көрүп калып энемдин, Көк жибектен көйнөгүн. Соороно албай термелдим, Солкулдады бөйрөгүм.   Көрүп калып энемдин, Көк шайыдан жоолугун: Сан-санаага термелдим, Оп-соо туруп оорудум.   Кымбат жүзүн энемдин, Кырк жыл болду көрбөдүм. Дале жашап келемин, Бармын, эне! Өлбөдүм!   Кара жерде калп жатат Калпты байкайм кадам сайын басканда, Калп – катарда, чындык алыс – асманда. Канча жандар калпты чындай соктурган, Карап жатат мүрзөдөгү таштарда.   Кайсалактап чындык издеп бара бер, Калпың чыгып шорголосун кара тер. Баш адашкан кылмыштарды канча бир, Басып жатат мисирейген кара жер.   Жай тапкан соң толугу менен…..

Маркабай Ааматов: Ишеним туубуз болбой махабатта, Ишенбей турган чагың өкүндүрөт

***** Зуу коюп качкан куштай жыргал учат, Өмүрдү коштоп алган жылдар учат. “Жазуучу” дачасында күн кечирем – Теректер бийге түшүп ыргалышат!   Кашка-Суу күндүр-түндүр шаркыраган, Сезимди тартуулады жаркыраган. Кызганам аны булгап албайын деп Кыпчылып кепке-сөзгө ар кыл адам.   Ойлоном келечектин жагдайын да, Алынча өтүп турмуш, ал жайым да. Тигине, Ата-Бейит көрүстөнү – Айтматов уктап жатат маңдайымда!   Буйруса тоо койнунда калуу бактым, Мында өтөр кайгы күбөөр бар убактым. Эргисе эрөөн-төрөн албагыла – Торгойдой бир баласы табияттын.   Чалкаят ак жамынып аска-тоолор, О, тагдыр эртең жолум башка болор. Эмнени тартуулайсың, толугу менен…..

Сүйөркул Тургунбаев: Мен өзүмдү эмир сезчүмүн, Баратканда сага жанашып

Бийик ойлор Көөдөнүңдө канча баккан гүлүң бар, ал гүлдөрдү сен бапестеп өстүрсөң. алар күтөт сенден мөлтүр тамчылар мөлтүр тамчы – сенин тунук ойлоруң шол ойлордон гүл барчалар ачылар ошол бийик идеялар шоораты Ата-Журттун асманында жаркырап салют сымал шоола чачып атылар элге, жерге той түшкөндөй чачырар.   Кыздары бышып мөлтүрөп -Кыякка кыяк кышмы-шыяк кыздары бышып мөлтүрөп азгырган тарап кайсыл жак?   Кулангабыз беренден кубандырган сөз чыгат: -кызыктырган ар убак Кызыл-Ай деп аталат Кыздаркандын айлы жак.   -Оң тарап да, сол тарап Жийденин жыты буркурап. Куштардын үнү чулдурайт Ушул жактын дайынын Жашырбастан толугу менен…..