Сүйөркул Тургунбаев: Кудай кээде өзүн кулга теңесе, кул да кээде өзүн ойлойт кудайдай

Дүйнө-күн Бир кезде узак иштен башым чарчап айнекти ача салсам: дүйнө чаңдап, шуулдап өндүрлөрү, белестери жатыптыр бирдин изин миңге улап… “Дүйнө-күн” Алыкулдун ырын ырдап – албан ой, албан добуш, албан ыргак, удургуп, учсуз дүйнө кыйырын кайрып, бир келип, бирде кетип, жапа тырмак. Демитип, Ысык-Көлдөй толкун айдап, карч уруп кара жанын жээкти жалмап, жатыптыр буусу чыгып, чуусу чыгып, шакардай өзү менен өзү кайнап… Дүйнө-күн Кара Молдо күүсүн чертип, каркайган кара тоодон кайып өтүп, каптаган миң-сан колдун сүрүн кийип, келаткан жөө тумандай жерди чийип…   Бир туруп күңгүрөнгөн ойго батып, күжүлдөп күдүр-будур толугу менен…..

Жапаркул Алыбаев: Эмне союптур? (сатира)

Билип туруп айтпайбыз Кээде ырдын Уйкашына баш ийбей, Жазгың келет Жан кейиткен иштерди: Бул замандын Кадыр, баркын түшүнбөй «Алсам» «Жулсам» Деген гана типтерди. Мисалы: Күлтүңдөгөн мобу неменин Мазары – базар. Анар сатат Чөк, чөк кылып төлгөдөй. Балким мунун Айылдашы, теңтуштары Бир катар Пахта терип жүргөн Чыгар жөргөлөй?! А бу болсо Айыл менен иши жок Эңкейбей да тердебей Акча санайт желбегей! А мобучу: Мурут коюп чыкыйган? –Контролер! Автобуста, Же базарда. Кантсин байкуш Оорукчандыр дээрсиңер – Ыркыйган?   О кокуй, Анын денеси чың Штангисттей лыкыйган. Анын үстүнө Алган диплому да бар КГУдан толугу менен…..

Азада Бегимкулова: Намыс үнүн укпай коюп бир жолу, Күнөө бекен махабаттан жаңылуу

Өзүмө ант Адилдикке баш ийип тепселейин, Жамандыктан жан ачып жектелейин. Касымдын таттуу сөзүн укканчакты, Досумдун ачуу сөзүн эп көрөйүн.   Жалгандын гүлзарында көктөбөйүн, Жашоонун тегиз жолун көксөбөйүн. Караны ак деп эптеп күн көргүчө, Отуна акыйкаттын өрттөнөйүн.   Ак жерден күйгөнүмө өксүбөйүн, Өмүрдү гүл ачкандай өткөрөйүн. Байлыгым бир нан болсо тең жарымын, Бөлүшүп башкаларга жеткирейин.   Жакшыга жаным чаап тартылайын, Жаманды жаман дебей бар кылайын. Жолума арам ойлуу торун жайса, Чалынбай өтүп кетип дал кылайын, Же мени бир көрүүгө зар кылайын.   Мээримим адамдарга Сезим гүлү соолуса арык кайда, Жүрөк сыздап толугу менен…..

Сүйүнбай Эралиев: Баладай ыйлап жатып булут улуп, Басылды улутунуп – улутунуп

Бийикте Өткөн жерби кайберендин буту аттап, Өр таянып, тоолор тоого бутактап, Колтук керсе чокулардан чокулар, Көзгө илээшпей көктөн чыгат учу аппак. Чептей сүрдүү зыңгыраган аскалар, Желдей жеңил булуттарды кучактап, Өөп-жыттап, ашыгындай түнөтүп, Атар таңда кайра узатат ызааттап…   Мөңгү жибип, ашуулардан ала жай, Булак чуркайт шагылдарды аралай, Асманында бүркөө түндөй булуттар Алыс кетпей алда неге каралай, Жай каалгып көчүп жүрүп, заматта Жаз жамгырын самсаалатып салаалай, Төгүп жатып токтой калат томсоруп, Ыйлап-ыйлап тып басылган баладай.   Бирде элөөрүп, бирде кайра шалдырап, Тоо шамалы жүрүшүн дем алдырат, Жашыл беттин кыл кыягы өңдөнөт, толугу менен…..

Маматжан уулу Мелис: Мейман болуп өтөрүмө өкүнбөйм, Менин ырым менден узак жашаса…

Маматжан уулу Мелис – ырларынан адамдык тагдыр, ички сезимдер таасын чагылып турган ырлары менен окурмандарга таанылган жаш калемгер. Ал -Эл аралык ТҮРКСОЙ уюму уюштурган республикалык “Беш акын” долбоорунун жеңүүчүсү болуп, Жусуп Баласагын атындагы төш белги менен сыйланган. Ошондой эле “Жылдын мыкты акыны” фестивалдарынын (2014-2015-жж.) жана жаш акындардын республикалык “Жаш толкун – 2021” сынагынын жеңүүчүсү. Маматжан уулу Мелистин “Апакемдин алмасы” аттуу алгачкы поэтикалык ыр жыйнагы окурмандар арасында жылуу кабыл алынган. Азыркы учурда Мелис Ош мамлекеттик университетинин ректорунун жардамчысы болуп эмгектенет.   Ыйла, бөбөк Сыртта жамгыр мууну бошоп шолоктойт, Тар бөлмөдө турмуш толугу менен…..

Кыргыз Республикасынын Эл акыны Т.Самудинов 80 жашта

Кыргыз Республикасынын Эл акыны Токтосун Самудинов 5-сентябрь күнү 80 жашка толду. Урматтуу Токтосун Самудинович, туулган күнүңүз, 80 жаш кутман курагыңыз кут болсун! Сиз мезгилдин оор шартына карабай жеткинчектердин сүймөнчүгү болгон “Байчечекей” журналын үзгүлтүксүз чыгарып, жылдан-жылга журналдын маани-маңызын, сапатын, усулдук багытын жакшыртуунун  үстүндө көп жыл үзүрлүү эмгектендиңиз, учурда да талыкпай  журналдын ишин жетектеп, улуттук балдар адабиятындагы дөөлөттөрүбүзгө зор салым кошуп келе жатасыз. Сиздин жыйырмадан ашык көп жанрлуу китептериңиздеги ырлар, уламыштар, пародиялар, юморлор, афоризмдер, макал-лакаптар маданиятыбызды, салтыбызды, үрп-адатыбызды окурмандарга кеңири таанытууда чоң салым кошкондугун баса белгилесек болот. Сиздин адабиятка, маданиятка кошкон эмгегиңиз толугу менен…..

Совет Урманбетов: Мен – сардармын, чындык – менин кылычым, Эки жолу жашагым бар – максат зор

Автордон Тиги ырлар – туңгуч учкун жалындары, Турмушка сезимимдин салымдары. Ичинде түтүн да бар чубалжыган, Кыпкызыл жалын эмес анын баары.   Ант ушул, айып этпе кысымымды: Кубултуп үн созоюн сызылыңкы, Эгерде назик, өздүк үн чыкпаса, Ырдабайм, сен да унуткун ысымымды!   Бүркүттөр Кырк кырды кыйры менен карап алып, Тумшугун туу чокуга кайрап алып, Жебедей атып чыгып асманына, Жебедей түшүп келет кайра барып.   Бүркүттөр тоодон учат. Бүркүттөр тоого конот.   Кудайга үнү жеткен бороондордон Аскалар уңулдашып озондогон, Өрт тийген жыландардай соймолоңдоп, Карлары колоттордун тозоңдогон.   Бүркүттөр зоого уялайт. Бүркүттөр зоодо толугу менен…..

Бактыгүл Көкөтаева: Сыртта жамгыр нөшөрлөгөн, төгүлгөн, Тышта тагдыр көрүнбөгөн, көрүнгөн

Бактыгүл Көкөтаева Нарындын Эки-Нарын айылында туулган. Ж.Баласагын атындагы Улуттук университеттин Кыргыз филология факультетин аяктаган. Учурда Бишкек шаарында жашайт. Бактыгүлдүн таланты ар тараптуу. Ыр да жазып, кээ биринин обонун да келиштирет. Поэзияга жоопкерчилик менен карап, ырын жазаарда миң толгонуп, анан гана кагазга түшүрөт. Жамгыр калсын эсимде Көктөм өткөн, көздөр чөккөн, Көңүлдөр жок баягы. Жаздагы өктөм, жашып төккөн, Жамгыр да жок андагы. Сезимдерим, эзилгеним… Сизге деле сезилген. Жаштыгыма, жан сырыма.   Жакын десем ким элең?.. Эми баары арман-кайгы, Болсо, болсун, болгондой. Сен да кеттиң кейибейин, Тагдыр балким, ошондой.   Эстегенде, кез келгенде, толугу менен…..

Айгүл Узакова: Өкүнүчтү өзүм тандап алгансып, Мынча шайыр көздөр менен карадың

Акын Айгүл Узакова Ысык-Көл районундагы Бостери айылында 1951-жылы 26-апрелде туулган. 1976-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1977–1980-жж. Кыргыз совет энциклопедиясында, 1981-жылдан «Мектеп» басмасында редактор болуп иштеген. Чыгармачылыгы студенттик жылдардан башталып, ырлары «Учкун», «Темир канат» альманахтарына, республикалык гезит-журналдарда жарыяланган. 1977-жылы жаш акындардын «Ала-Too поэзиясы» фестивалынын лауреаты, 1978-жылы Бүткүл союздук жаш акындардын Полтавада өткөн X фестивалынын катышуучусу болгон. А.Узакованын бир топ ырларына музыка жазылган. Айрым ырлары орус, украин, тажик тилдерине которулган. 1990-жылдан Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Чыгармачылыгы 70-жылдарга туура келген акын ошол мезгилдеги акын кыздардын жоон тобунун арасында толугу менен…..

Бүгүн акын Турар Кожомбердиевдин туулган күнү.

Бүгүн акын Турар Кожомбердиевдин туулган күнү. Көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Турар Кожомбердиев 1941-жылы 22-июнда Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Сары-Булак айылында туулган. 1966-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1965–1966-жж. “Кыргызстан пионери” гезитинде адабий кызматкер, 1969-жылдан “Кыргызстан” басмасында редактор, 1976-жылдан Кыргыз ССРинин Маданият министрлигинин аппаратында иштеген. Т.Кожомбердиевдин чыгармачылык жолу 1959-жылы “Мугалимдер газетасына” жарыяланган “Мугалимге” аттуу алгачкы ыры менен башталган. Ошондон тартып анын ыр, поэмалары газета-журналдардын беттерине басыла баштайт. Т.Кожомбердиев республикабыздын бир нече жолку поэтикалык конкурстарынын жеңүүчүсү. Алгачкы ырлар жыйнагы 1961-жылы “Көлчүктөгү ай” деген ат менен жарык көргөн. Акындын толугу менен…..