Нурлан Абдрахманов: Сынак

Сынак (Бир актылуу моно пьеса) Каарман – Жаркынбек. Акын, гезитте кабарчы. 30 жашта. (Түн. Жаркынбек кирет. Көздөрү киртийип, кебетеси жүдөңкү. Чарчаган. Асынган сумкасынын четтери сыйрылып кубарып калган. Тепкичтен көтөрүлүп, чөнтөгүн аңтарып таппай, сумкасынан ачкычын алып чыкты. Эшикти ачып бир бөлмөлүү батирине кирди. Светти жандырды. Айланасын сыдыра карады. Китеп салгыч. Анда тизилген китептер. Кагаз, барак, блокноттор. Вазада гүл. Рамкага салынган сүрөт. Шыбы жапыз, кууш, узун бөлмөгө лампанын күчү жетпей күңүрт. Дубалдагы эски сааттын чыкылдаганы угулат. А болбосо жымжырттык. Жаркынбек сумкасын жерге таштап керебетке жата кетти. Керебетинде тынч жата албай ары бир, толугу менен…..

Капар Токтошов: Коронавирустар

“Коронавирустар” (комедия) Катышуучулар: Мыктыбек Мукамбетов (Мыкы) – аудитор-текшерүүчү. Венера Марсовна – аялы. Чынара (Чика) – Венеранын курдашы. Ормон Опузабеков – Коррупцияга каршы кызматтын башчысы. Сейитбек Алгыров (Сепе) – Салык кызматынын башчысы. Жыргалбек Ыргалбаев (Жыкы) – Бажы кызматынын башчысынын орун басары. Үмүт – Мыктыбек менен Венеранын уулу. Чек арачы жоокер.   Жарык өчөт. Караңгыда уйкудан чочуп ойгонуп, келме келтире албай мукактанган Мыктыбектин үнү угулат. Мыктыбек: -Оо, ла-ла… ла-лай… Оо, кудай… дай-дай… Кандай эле, неңдурайындыкы?.. Лаай-лай… Венера: -Ай, эмнеле кишини уктатпай кыңылдап ырдап атасың ыя? Өңгөсү бүтүп, эми Кудайды кыстай баштадыңбы “дай толугу менен…..

Бексултан Жакиев: Улуу үркүндө

Улуу үркүндө Катышуучулар: Миңжашар Калыйча – аялы. Макечал Мусажы – болуш. Кызылчок Кебек – дудук, Мусажынын тууганы. Арык киши Шишик адам Нес болгон аял Уюн уурдаткан кемпир. Эстебес – Мусажынын кошоматчысы. Качкындар 1916-жылы падыша өкмөтүнө каршы көтөрүлүшкө чыккан кыргыздар катуу талкаланып, Кытайга качкан. *** Караңгы түн. Билинер-билинбес бүлбүлдөп жанган от ыраактан жакындап келаткансыйт. Бул Нес болгон аялдын колундагы чырак. Аялдын карааны дарга асылган өлүктөрдү аралап, балдарын издеп жүрдү. Кара кийген сымбаттуу бул бечара күйгөн чыракты күндүз деле колунан түшүрбөй, балдарын таап алчудай жүрө берет темселеп. Н е с  б о толугу менен…..

Валдис Павловский: Айлакер бачики

Валдис Павловский, режиссер, Россия искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Россия мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, “Алтын маска” улуттук театралдык сыйлыгынын ээси. Айлакер  бачики Аткаруучулар: Алып баруучу Бачки (түлкүнүн баласы) Мамалак Коёнек Кирпи, куштар Музыка. Алып баруучу чыгат. Алып баруучу: Дүйнөдө, балдар билебиз, Жомоктор көп деп жүрөбүз. Башкалар сүйүп окушса, Биз жомок-ойноп сүйөбүз! Мамалак: Кышта суукка камыгып, Карга бутум малынып, Жаз жомогун ойнойлу, Жазды калдык сагынып. Коёнек: Жадырап ойноп-күлгүлө, Жаңы жылды билгиле! Жазды бирок сагындык, Жазга кеттик жүргүлө. (Бачики ырдап чыгат) Бачики: Кышта, жазда токойдон, Алдамчы атым оңбогон. Жашырбай айтсам силерге, Айлакер-бачики мен болом! толугу менен…..

А.С.Пушкин: Сараң рыцарь

Сараң рыцарь Катышуучулар: Альбер Иван (Альбердин кызматчысы) Барон (Альбердин атасы) Герцог   1-көрүнүш Мунарада Альбер жана Иван Альбер: – Сөзсүз барам мелдеш болчу жерге мен. Туулгамы апкелчи, Иван, көрөйүн. (Иван туулганы берет) Тешик туулга, жараксыз. Жаңысын эптеп таппасам, Кантип кием башыма. Граф Делорж наалаты! Туулгамы туштаганын карачы! Бир какканда ээринен кулатып, Оңой тийген жоксуз ага сиз деле. Бир күн, бир түн тилсиз жатты, али да эсин жыя электир. Антсе да ал анча зыян тарткан жок. Альбер: – Көөдөн деген өзүнүкү Жаңысын сатып алам – деп, Бир тыйынын коротпойт. Ай, аттиң толугу менен…..

А.С.Пушкин: Моцарт жана Сальери

Моцарт жана Сальери 1-көрүнүш Бөлмө. Сальери: – Баары какшайт: жерде чындык жок дешип. Бирок чындык көктө да жок. Мен үчүн. Бул жөнөкөй ыргак сындуу анык кеп. Өнөр жандуу жаралгам төрөлгөндө; Бала чакта, биздин эски чиркөөдөн Авас чыкса орган чалып күүлөгөн, Угар элем калбай, ысык көз жашым Ага берчү жан жыргаткан дүйнөдөй. Эрте тандым ойсуз оюн-күлкүнү, Музыкага жат илимдин түркүмүн Бүтүн жерип, баарын албай теңиме, Жалаң гана музыкага берилгем. Туңгуч кадам оор, биринчи Сапар дагы зериктирип жадатма. Кесипти өнөр үчүн тепкич кылып, Кесипкер болдум: саларыма Ийкем берип канаттай, Кулагымы куйма кулак толугу менен…..

Күмөндөр Усуптегин: Боло берет ынкылап!!! (Мистикалык драма)

Күмөндөр Усуптегин Боло берет ынкылап!!! (Мистикалык драма)   Катышуучулар: Чоң Ата менен небере Ортоңку бийлик эгеси (ОБЭ) Төмөнкү бийлик эгелери (ТБЭ) Момункарып, аялы Күңөтай Ботомбек, аялы Сардал Зулумбек, Айлакер, эки жүздүүлөр Сырткары коомчулук   Биринчи көрүнүш           Өнөр секиде тоолуу өрөөндүн жана бир ыптада шаардын сүрөттөрү. Кандайдыр муңдуу ыргактын добуштары алыстан угулуп келип жакындайт, кайра алыстай баштайт. Тоолуу өрөөн тараптан алтымыш жаш курактагы адам чыга келет. Ал өрөөндүн тээ түпкүрүнөн угулган муңдуу ыргактарга кулак төшөп калат. Ар кандай аспаптардан жаңырган ыргактардын арасынан “Көкөй кести”, “Кыргыз көчү” күүлөрүнүн кайрыктары угулуп, кайра толугу менен…..

Алтынай Темирова: Сынык асман

СЫНЫК  АСМАН (психологиялык драма) КАТЫШУУЧУЛАР: – Жигит – Эне – Түнсулуу – Дана I Декорацияда: эки тарабы кандайдыр бир кап-кара куштун канатындай калдайган караңгылык жаап келаткан асман, бир чети гана кичине көгөргөн көк – асмандын сыныгындай. Сахнанын ортосунда бажырайган көздөрүн алыска кадап: далылуу, бойлуу, сымбаттуу, сулуу жигит кайдадыр телмирип келатат. Эмненидир тыңшагандай… Жигит: /кабатыр үнү менен/ – Сенин атың Түн!.. Түн!..                                                     Мен корком сенден, корком!..                                                     Жолобо  мага!..                                                     Жолобо?!.. /Абаны чапчып өзүнөн алда нени кубалай берет, кубалай берет…/ /Үнү кайгылуу, ый аралаш сыяктуу, күйгөн, коркуп чоочуган, эмне кылар толугу менен…..

Мар Байжиев: Төрт адам

Тѳрт адам (Драмалык аңгеме) Бул окуяга тѳрт адам катышат. Бири мен. Менин атым Нази. Жашым 22де. Мен аялмын. Азиз. Искендер. Жапжаш медсестра. Биринчи бѳлүк Бул окуя жайдын акыркы күндѳрүндѳ, асманды боз чаңгыл булут каптап, суунун бети сууй баштаганда Ысык-Кѳлдүн боюнда болуп ѳттү. Мындай кезде тоонун кары уламдан-улам ылдыйлап, бийиктен соккон муздак жел кѳлдү шарпып, асманда жайдын эң акыркы чагылганы чартылдайт, күн күркүрѳйт. Кѳлдүн жээги ээнсиреп, келген куштардын карааны да сээлдейт. Күүгүм. Асман түнѳрүп, толкун шарпылдайт. Кѳл үстүнѳн каалгый учкан каркыралардын карааны да уламдан-улам алыстайт. Мен жээкте турам. Шамал чачымды уйпалап, толугу менен…..

Мукаш Жумагулов: Талант

Талант (Сахнага жаӊыча модада кийинген жигит чыга келет.) Эх, талант! Талант! Талант дегениӊ бир керемет, бир ажайып, бир жыргал экен го! Көрсө, бул көркөмдүү, көрүнүктүү, ийкемдүү жашоонун бир ыкмасы  экен. Мына бирибиз акын, бирибиз артист, бирибиз художник, бирибиз жазуучу болуп күндөн-күнгө оргуштап, өнүгүп, өсүп бара жатабыз. Ушундай современный таланттарды тууп салган, кийинки современный энелерге даӊк! Мен мезгилдин талабына жараша бул дүйнөгө келгенимди карасаӊ. Жаратылыш мага мээни бир чоӊ баштык омподой эле берген экен. Бах! (Чөнтөк күзгүгө каранып). Өӊүм, түсүм, дидарым, кебете кешпирим, тимеле европалыктардыкындай турбайбы? Көзүм, оозум, мурдум… Бах чиркин, толугу менен…..