Секциялар

А. Эгембердиева
Поэзия секциясынын башчысы

Бердибек Жамгырчиев
жооптуу катчы

Т. Шайдуллаева  
Проза секциясынын башчысы
 Элдияр Элчибек 
жооптуу катчы

Ж. Кулманбетов
Драматургия секциясынын башчысы

К. Тажиева
жооптуу катчы

С. Алахан
Адабий сын секциясынын башчысы

Б. Таштаналиев
жооптуу катчы

 

Жаштар адабияты секциясынын башчысы

К. Жакыбалиев
жооптуу катчы

С. Рысбаев
Балдар адабияты секциясынын башчысы

Б. Абдухамидова
жооптуу катчы

Т. Чакиев
Котормо жана эл аралык байланыш секциясынын башчысы

С. Гавай
жооптуу катчы

К. Сыдыкова
Публицистика секциясынын башчысы

Д. Исанов
жооптуу катчы

С. Суслова
Орус тилдүү жазуучулардын секциясынын башчысы

Б. Койчуев
жооптуу катчы