Байланышуу

КР Улуттук жазуучулар союзу төмөнкү дарек боюнча жайгашкан:

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 54.

Телефондор: + 996 (312) 62 39 24

E-mail: jazuuchular@gmail.com

Калыбеков Нурланбек Өскөналиевич, КР Жазуучулар союзунун төрагасы – kalybekov73@mail.ru

Кадыракунов Керимбек Мүсүрканович, КР Жазуучулар союзунуну төрагасынын орун басары

Акаева Жылдыз Дүшекеевна, КР Жазуучулар союзунуну жооптуу катчысы – j.akaeva@yandex.com

Маамытбаев Нурбек Надырбекович, сайттын башкы редактору: + 996 (708) 50 28 80, adabiyat.kg@gmail.com