Жетекчилик

Калыбеков Нурланбек Өскөналиевич,
КР Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы

 

Кадыракунов Керимбек,
КР Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары

Акаева Жылдыз Дүшекеевна,
КР Улуттук жазуучулар союзунун жооптуу катчысы