Кыял Тажиева: Жөргөмүш

Жөргөмүш (сатиралык драма) Катышуучулар: Жөргөмүш Теребел – кумурскалардын командири Капен – оппозиционер Чебелек Куни Айкын Бадырак Командир – “Кудай бар” командасынын командири. Үмүт Топук Чымын Чиркей Кумурскалар 1-көшөгө Сахнада кумурскалардын уясын чагылдырган дөбөчө. Ал эми жогору, бийик жакта толгон ай формасындагы алма илинип турат. Алманын бир тарабы чирип калгандай киргилт күрөң түстө. Ал эми бир тарабы кыпкызыл түстө. Сахнада канатын жайып бир периште айланып жүрөт. Кадр сыртындагы периштенин үнү: Бул өмүр өзү кандай ажайып эле! Кандай ырахаттуу эле! Бирок жер бетиндеги тирүү жандар аны өздөрү татаалдантып алышты! Бул жашоону ким толугу менен…..

Вардан Айгекц: Тамсилдер

(12-13-кк.) Улуу армян тамсилчиси, даватчы (проповедник) 12-13-кылымдарда жашаган. Туулган жана өлгөн жылы белгисиз. Сирияда жарык дүйнөгө келгени маалым. Бир канча убакыт Айгекте (Киликия) жашаган. Өз сөздөрүндө тамсил-жомокторду колдонгон. Кийин аларды бир китепке топтогон. Анын ишин уланткандар 17-кылымга чейин бул китепти өзүлөрүнүн тамсил-жомоктору менен толуктап келишкен. Ушинтип 500дөн ашык тамсилдерди камтыган “Вардан жыйнагы” жаралган. Кол жазманын бир бөлүгү биздин заманга чейин “Түлкүнүн китеби” деген аталышта жетип, бул китеп биринчи жолу 1668-жылы Амстердамда китеп түрүндө басылган. Вардан Айгекцтин «Бир тамчы бал» аттуу чыгармасын 19-кылымда жашап өткөн армян элинин белгилүү акыны Ованнес Туманян толугу менен…..