Капар Токтошов: Коронавирустар

“Коронавирустар” (комедия) Катышуучулар: Мыктыбек Мукамбетов (Мыкы) – аудитор-текшерүүчү. Венера Марсовна – аялы. Чынара (Чика) – Венеранын курдашы. Ормон Опузабеков – Коррупцияга каршы кызматтын башчысы. Сейитбек Алгыров (Сепе) – Салык кызматынын башчысы. Жыргалбек Ыргалбаев (Жыкы) – Бажы кызматынын башчысынын орун басары. Үмүт – Мыктыбек менен Венеранын уулу. Чек арачы жоокер.   Жарык өчөт. Караңгыда уйкудан чочуп ойгонуп, келме келтире албай мукактанган Мыктыбектин үнү угулат. Мыктыбек: -Оо, ла-ла… ла-лай… Оо, кудай… дай-дай… Кандай эле, неңдурайындыкы?.. Лаай-лай… Венера: -Ай, эмнеле кишини уктатпай кыңылдап ырдап атасың ыя? Өңгөсү бүтүп, эми Кудайды кыстай баштадыңбы “дай толугу менен…..