Нурлан Абдрахманов: Чырпыктан чынарга

Нурлан (Мукаш уулу) Абдрахманов Чырпыктан чынарга (Өспүрүмдөрдүн жашоосу тууралуу пьеса) Катышуучулар: 1) Өткүр – 10-класстын окуучусу 2) Нурпери – Өткүр экөө кошуна, параллель класста окуйт  3) Ринат – Өткүрдүн классташы, досу 4) Айтеңир – Өткүрдүн классташы, досу 5) Мираида – Өткүрдүн классташ кызы 6) Ди-джей – 10-класстын окуучусу 7) Манты кулак –Спорт мектепте–интернатта окуп жүрүп кайра келген 11- класстын окуучусу 8) Өткүрдүн атасы 9) Көпчүлүк – Мектеп окуучулары Пролог (Мектеп. Танапис маалы окуучулар коридордо сүйлөшүп турушат. Алардын кажы–кужусун Өткүр жактырбай, чөнтөгүнөн телефонун алып чыкты да бирөөнө чалып атып окуучуларга кыйкырды.)  Өткүр:  -Эй, акырынгылачы, эмне, базарда жүрөсүңөрбү? (Окуучулар толугу менен…..