Базарбү Медетова: Таарынсаң таарын, чындыкты айтам асылым, Мен сага эмес, эң алгач ырга өптүргөм

КР Улуттук жазуучулар союзу “Сармерден” ресторанынын ээси Д.Орозалиевдин демөөрчүлүгү менен уюштуруп келе жаткан “Чай үстүндө” баарлашуу долбоорунун кезектеги коногу Базарбү Медетова болду. Өткөн кылымдын 70-жылдарынын аягындагы кыргыз кыздар поэзиясынын өкүлү, табигаттын өзүндөй жөнөкөй, баёо, бирок ошол жөнөкөйлүгү менен күчтүү саптарды жазган таланттуу акын Базарбү Медетованын чыгармачылыгына арналган жолугушуу кечесине КР Эл акыны К.Бакиров, А.Эргешова, Т.Мадылбаев, Р.Мотуев, Д.Буларкиева, обончу М.Осмонов, А.Бакирова, жаш калемгерлер катышты. Жолугушуу кечени КР Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары К.Кадыракунов алып барды. “Чай үстүндө” баарлашуу долбоорунун максаты кезинде топ жарып чыгып, кийин турмуш-шартына байланыштуу көмүскөдө калган таланттарды алып толугу менен…..

Исамидин уулу Бектурали: Айтпаса ким билет, жасабаса ким көрөт…?

Айтпаса ким билет, жасабаса ким көрөт…?  Кылымдын кыйыр жолунда кылычтын мизине, найзанын учуна, жебенин огуна, душмандын сүрүнө, наадандын запкысына, узуну канча болсо, туурасы да ошончо болушун каалаган державалардын кысымына карабай улуттун улуулугун даңазалап, ушул күнгө чейинки урпактарга урабай жетип келген тилибизге жүз ыраазы, миң таазим кылам. Жанын садага чаап, тилибиз үчүн тике туруп өлүмдү тосуп алган аталарыбыздын арбагы, руху бизден ыраазы болсун, бирок бул айтканга оңой болгону менен аткарууга келгенде опол тоодой оор, нар төөгө жүктөсөк араң көтөрө алгыс жоопкерчилик турат. Албетте, ар жылы эле тилибиз үчүн миңдеген суммалар, балким толугу менен…..