Эсентур Кылычевдин “Күзгү токой” аттуу ырлар жыйнагы жарык көрдү

Акын, котормочу, адабиятчы Эсентур Кылычевдин “Күзгү токой” аттуу ырлар жыйнагы жарык көрдү. Жыйнакка акындын ырлары, котормолору жана автордун орус тилине которулган ырлары кирген. Китептеги “Үндөр”, “Жашыл шоолалар”, “Бүчүрлөр жарылганда” деген бөлүмдөрдө акындын мурда-кийин жазылган өзүнүн ырлары берилген. Ал эми «Күзгү токой» бөлүмүндө Э.Кылычевдин котормосунда Генрих Гейне, Антонио Мачадо, Витрезслав Незвал, Рене Сюлли-Прюдом, Рекам, Исикава Такубоку, Мати Тавара сыяктуу белгилүү акындардын чыгармалары камтылган. Ошондой эле “Ырларым Пушкин тилинде” деген бөлүмдө акындын орус тилине которулган ырлары орун алган. Эсентур Кылычев 80-жылдары кыргыз поэзиясындагы жаңычыл ийгиликтерди жараткан акындардын бири катары таанылган. Анын ырлары толугу менен…..

Шербет Келдибекова: Балким ысмым сыйрып турмуш пардасын, Селт эткендир капилеттен жүрөгүң.

КӨӨНӨРБӨС НУК Жылтыр шаңы өчөт кездердин, Шүүдүрүмү кетет чөптөрдүн, Дуулай берет тынбай бу тирлик, Жаш көбөйөт, көптөрдү эстеймин.   Туманданып өткөн жаш курак, Жылдар агып, жылга бастырат. Эске салсам мен курлуу энемди, Эбегейсиз жанын карч урат.   Жеткен кими түйшүк түбүнө? Антсе да өмүр ошол тирүүгө. Түпкү эне да бир кез түрүнүп, Түшкөн чыгаар тирлик бийине.   …Жылтыр шаңы өчпөй кездердин, Шүүдүрүмү калып чөптөрдүн, Чаалыгарда кайра дүрт этип, Чарк урунган энемди эстеймин.   Түк кургабай нымы чөптөрдүн, Түпсүз экен нуру кездердин. Агарганда чачым, а балким, Атамдын шол чагын эстээрмин.   толугу менен…..

Нурийла Анарбаева: Тартсам дагы мен тартайын эзели, Азабын сен тарта көрбө кусанын

Чай демдеймин ырлардан Жамбаштап жатам жайлоо шиберинде, Жакшы сап тапсам деген тилегимде. Өрүлүп кыз чачындай тоодон түшкөн, Бото көз булак ырдайт өз тилинде.   Көп гүлдөр жашыл жайдан төрөлүшкөн, Ааламга атыр жытын жөнөтүшкөн. Ийкемдүү ыргалышат желге бийлеп, Сулуулук, аруулукка бөлөнүшкөн.   Көк тоолор булуттарды өңөрүшкөн, Түн кирсе жылдыздарды көтөрүшкөн. Бекемдик, токтоолук бар бойлорунда, Бир-бирин кучакташып жөлөнүшкөн.   Ааламда бир Ай, Күн бар көк тирешкен, Жөнөтөт нурун бизге ширелишкен. Нур кошуп жан дүйнөмө кубат алам, Жакшы ырдан чайга кошуп демдеп ичсем.   Куй шараптан Мен түшүмдө сени көрүп кусамын. Тартсам дагы толугу менен…..

Сагын Акматбекова: Кыргыз жазуучуларынын ичинен эң бактылуу жазуучу Кубатбек Жусубалиев (эсселер)

Ай күнөөлүү … Албетте, Ай күнөөлүү. Биз, адамдар, жаңылыш иш кылганда күнөөнү эч качан өзүбүздөн издебейбиз. Көбүнчө башкаларды күнөөлөйбүз. Ошол сыяктуу мен да өзүмдү күнөөлөбөй, Айды күнөөлөп жатам. Албетте, Ай күнөөлүү. Чачырап терезеден тийип турган. Айдын жарыгы эле жетет деп ошон үчүн чырак жакпай отурганбыз. Өзүмдү күнөөлөгөндөн коркуп, айды күнөөлөдүм. (Сыртымдагы мен ичимдеги мага: “сен күнөөлүү!” – десем эле күнөөнү шак мойнуна алганы турбайбы). Айтылбай турган сөздөрдүн айтылып, ачылбай турган сырлардын ачылып кетишине… Албетте, Ай күнөөлүү. Сентябрь, 1999 “Мне боль причиняет воздух…” “Мне боль причиняет воздух. Сердце. И даже шляпа!” толугу менен…..