Сулайман Рысбаев: Акыркы марал

Акыркы марал …Марал ак жайдын бир күнүндө эркек кер улак тууду. Бул анын чексиз сүйүнүчү, кубанычы эле. Ал ушуну гана күткөн, тилеген. Көздөрүнөн ысык жаш тегеренип жүнү кургаары менен так секирип ойноп кеткен улагын карап туруп, артынан кызганычтуу ээрчип эмчектерин ажайып ууз сүт тээп чыгат. Өзүн бактылуу энедей сезет. Анын үстүнө, эми бул жерде саны азайып туш келди сай-сайлап кеткен маралдардын тукуму дагы көбөймөк… Бул өмүрдүн уланышы. Кер улак эртең эле өз атасы он айры бугудай толукшуп чыга келет. Анан эмки жылы дагы да кошулат арасына. Ошентип бу Кызыл-Көлгө бугу-марал толугу менен…..

Абдилаат Дооров: Акыр не жооп түшөр болду экен, айды бүктөп сунган катыма?

***** Көргүң келбей менден ийгилик, Турасың өйдөлөп, ирип. Ушунун өзү-пендечилик.   ***** Ыңкыган сары талаа, ызылдаган саратан. … Сага жөө баратам.   ***** Сен экөөбүз түшкөн сүрөт, Төрдүн төбөсүндө. Он жети, жыйырманын белесинде.   ***** О, ак жана гүл жигит, Түшүңө үрдөй кыз кирип, Жатасың жайылып күлүп.   ***** Арпа пиво ичким келди раса, Көксөөмдү кандырайын, Көкүрөктү жандырайын.   ***** Атып салды мени карегиң. Эч ким ара туралбады, Селт этти гүл тулаңдагы.   ***** Аян келди алыстагы өзүңдөн, Ак жүзүңө кадалабы карегим, Сөөгүнөн ачылабы данегим.   ***** – Жибек курттай толугу менен…..

Сагын Акматбекова: Кыргыз жазуучуларынын ичинен эң бактылуу жазуучу Кубатбек Жусубалиев (эсселер)

Ай күнөөлүү … Албетте, Ай күнөөлүү. Биз, адамдар, жаңылыш иш кылганда күнөөнү эч качан өзүбүздөн издебейбиз. Көбүнчө башкаларды күнөөлөйбүз. Ошол сыяктуу мен да өзүмдү күнөөлөбөй, Айды күнөөлөп жатам. Албетте, Ай күнөөлүү. Чачырап терезеден тийип турган. Айдын жарыгы эле жетет деп ошон үчүн чырак жакпай отурганбыз. Өзүмдү күнөөлөгөндөн коркуп, айды күнөөлөдүм. (Сыртымдагы мен ичимдеги мага: “сен күнөөлүү!” – десем эле күнөөнү шак мойнуна алганы турбайбы). Айтылбай турган сөздөрдүн айтылып, ачылбай турган сырлардын ачылып кетишине… Албетте, Ай күнөөлүү. Сентябрь, 1999 “Мне боль причиняет воздух…” “Мне боль причиняет воздух. Сердце. И даже шляпа!” толугу менен…..

Михаил Дымов: Балдар Кудайга жазышат 2-бөлүм

2-БӨЛҮМ Арбын  жашоо, Кудай! –Күзгө караганда, жазгы жаратылышты сен кооз кыла аласыңбы? Жаанды өчүрчү. (Яна, 3-кл.) –Кудай, жекшембиге чейин үч долларды алты кылганга ой жөнөтчү. Бирок бирөөдөн карыз алганды жөнөтпө. Бул идеяны биринчи үч долларга жөнөткөнсүң. (Алик, 4-кл.) –Суранам, биздин үй бүлөнү тиги дүйнөдө да чогуу болгудай кылчы. Болбосо апам үчүн бейиш да бизсиз тозок. (Саша, 4-кл.) –Жаз биротоло келгидей кылчы. (Жора, 4-кл.) –Мага үмүт берчи. (Зорик, 4-кл.) –Суранам, күндү күйгүзчү, биздин үйдө жылыткычты өчүрүп салып, энем үшүүдө. (Рая, 3-кл.) –Мени автоматка айландырып салсаңчы. Эчтеке кылбай эле акча алып турган. толугу менен…..