Максуда Ормонова: Кара-Дөбөнүн гүлдөрү

Кара-Дөбөнүн гүлдөрү Эмнегедир баары мени карашкансыйт. Кимден уялып баратканымды да билбейм… Алар мындай тыкан, мындай чакан гүлдестени өмүрү көрүшпөгөндөй… Билип турам, гүлдестенин жарашканын. Кимге деп ойлоорсуз? Албетте, мага да, мага жарашты. Тим эле сонун жарашты. Күзгүдөн улам-улам каранып, анан… анан, бул… чачымдагы ичке шайы боону, китебимдин ичинен таап чыкпадымбы. Агыш-пушту түстөгү шайы боо, гүлдестемдин гүлдөрүнө түспөлдөш болуп калды. Жеңеме келген белектин байламы болчу. 8-Мартта агам алып келбеди беле. Шайы боо текчеде туруп эле калган. Ыргытылып кетпесин деп тегиздеп, тарых китебимдин ортосуна салып койгон элем. Ошол бойдон туруптур. Тептегиз, тегизделип калыптыр. Дагы жакшы, ушул китепке салган экем аны. Тарых сабагы жумасына бир эле жолу окутулат. Жоголбогону пайда болду. Апам ай, апам!.. Жарыгым менин!.. Таң атпай тиги Кара-Дөбөдөн ушул керемет гүлдөрдү мага терип келиптир… ХХХ Апамдын көлөчүн чечип жаткан шыбыртын толугу менен…..

Зинакан Пасанова: Жаңы жыл жана жан кечти

Жаңы жыл жана жан кечти (аңгеме) Кечээ түнү жатарда унутуп өчүрбөй койгон уюлдук телефону таң заарлап күү чалды. «Nokiaнын» экранынан тааныш сандарды көргөндө Кымбаттын жүрөгү шуулдай түштү. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы чалып жатат. Дагы кайсыл жерде эмне болуп кетти экен?! Жаңы жылдын биринчи күнүндө таң эртелеп издегенине караганда жакшы кабар эмес. Түнү бою жаңы жыл тосуп, жамгырдай жааган майрамдык салют-фейерверктерден дүңгүрөп, коюу жана ачуу түтүнгө какаган шаар таңга маал гана тынчыган. Таң агара баштаганда ак кар жамынган дүйнө мемиреп жымжырт эле. Терезеден көпкөк тунук асман көрүнөт. Мындай аяздуу толугу менен…..

Эркин Малик: Гүл ышкыбозу

Гүл ышкыбозу Ажы ата шериктери менен эрте мененки аштан чыгып, келген жайларына жакшылып назар салып караса, кемпири дарыланып жаткан ооруканага жакын эле жер экен. Кемпири түшпөгүр, көргөнү барамын десе, такыр көнбөйт. «Уялат экен. Тооба, ал турмушка чыга элек кызбы да, мен аял ала элек жигит белем, адамдардан уялып. Айтканын караңыз ээ»… Атанын шоктугу кармады. Машинадан түшүп калды. Түштү да, оорукананын сүрүн көрүп, туура эмес кылганын билди. Эми кемпирин кайдан табат да, кантип издейт? Кайсыл бөлүмдө, кайсыл палатада жатканын билсе да бир жөн эле… Об-бо… Али дарбазасы да ачылбаптыр. Күн эми толугу менен…..

Улан Мамбетжанов: Азыр дале ошол кезди эстетет, Гүл кучактап түшкөн жалгыз сүрөтүӊ

Айылдык кара тору кызга Айылдык бир сулуу бар кара-тору, Ал мени кылып койду жүрөк оору. Багынтып сезимдерди койсо керек, Өзгөчө сулуу болуп ушул жолу.   Эргидим, жашыра албай сезимдерди, Оорутуп, кыйнап бүттү сезим мени. Атайлап башка менен жолуксам да, Негедир андай эргүү сезилбеди.   Кат жаздым, катып турат кабатталып, «Сүйөм», – деп кат бере албайм жакын барып. Карааны көрүнбөсө издей берем, Арактан турган өӊдүү ачуурканып.   Кыйнаба айылдык кыз кара тору, Анткени, кылып койдуӊ жүрөк оору. Сен менден канча ирет качсаӊ деле, Мен сени сүйөм деймин ушул жолу   Сүйгүм толугу менен…..

Смар Шимеев: Ай, сулуу жаз, сүйгөнүмдүн өзүндөй, Күлкүң менен жүрөгүмдү уурдадың

Бакчадагы гүл Бакчада гүлдөр өскөн кандай сонун, Таңыркап көнүлүмдү бөлөмүн мен. Карасаң көз уялат, жакут сындуу, Күнүгө кумар болуп көрөмүн мен.   Түбүнөн жылып агат тунук булак, Үстүнөн нурун чачып күнү турат. Кып-кызыл, теп-тегерек гүлүн ачып, Буркурап атыр жыты ойду бурат.   Алыста жүрсөм дагы эстейм, гүлүм, Сайрасам булбул болуп жетер үнүм. Арнадым ыр чыгарып гүлүм сага, Жашоого сенсиз каран болор күнүм.   Жүрөккө кубат берет сенин шаңың, Сен үчүн курман болсун назик жаным. Эгерде керек болсо, суу ордуна, Куярмын жүрөгүмдүн ысык канын.   Гүлүмө берген ушул чындык антым, Сакталар толугу менен…..

Гүлжамол Аскарова: Түшүнбөй короду көп жылдар, Акындык – ашыктык экенин

Өзбек адабиятынан ***** Эми сени күзгө тапшырам, Тапшырамын сени сүйгөнгө!.. Куру намыс, койгун! Акым жок! Турмушуна кайгы үйгөнгө.   Жетет, билем мендик эмессиң. Сендик эмес менин ойлорум. Кыяматка чейин эркимди, Жеңе албасам капа болбогун!   Элесиңди тарттым көзүмө, Эркиң билсин эми калганын. Өлүмгө өкүм кылсаң, жибимди бийигирээк жарга байлагын!   Акын курбума куса Чын, акын болбодук, жөн гана, Акынга окшогон бирөөбүз. Көп болду ашыгып сүйгөндөр, Биз сүйгөн кишилер сүйбөдү.   Атыбыз ак болсун дедикпи, Көңүлгө толсо да муң, кайгы? Кур намыс бийлеген кишиге, Ашыктык жарашпайт турбайбы…   Акыл да, жүрөк толугу менен…..