Максуда Ормонова: Кара-Дөбөнүн гүлдөрү

Кара-Дөбөнүн гүлдөрү Эмнегедир баары мени карашкансыйт. Кимден уялып баратканымды да билбейм… Алар мындай тыкан, мындай чакан гүлдестени өмүрү көрүшпөгөндөй… Билип турам, гүлдестенин жарашканын. Кимге деп ойлоорсуз? Албетте, мага да, мага жарашты. Тим эле сонун жарашты. Күзгүдөн улам-улам каранып, анан… анан, бул… чачымдагы ичке шайы боону, китебимдин ичинен таап чыкпадымбы. Агыш-пушту түстөгү шайы боо, гүлдестемдин гүлдөрүнө түспөлдөш болуп калды. Жеңеме келген белектин байламы болчу. 8-Мартта агам алып келбеди беле. Шайы боо текчеде туруп эле калган. Ыргытылып кетпесин деп тегиздеп, тарых китебимдин ортосуна салып койгон элем. Ошол бойдон туруптур. Тептегиз, тегизделип калыптыр. Дагы жакшы, ушул китепке салган экем аны. Тарых сабагы жумасына бир эле жолу окутулат. Жоголбогону пайда болду. Апам ай, апам!.. Жарыгым менин!.. Таң атпай тиги Кара-Дөбөдөн ушул керемет гүлдөрдү мага терип келиптир… ХХХ Апамдын көлөчүн чечип жаткан шыбыртын толугу менен…..

Максуда Ормонова: Көрсө, алган экем…

Көрсө, алган экем… Көп эле белектерди алдым. Мүмкүн кээ бирлерин унутуп да калгандырмын. Кызык… Ушундай да болот экен. Бир белектен баш тарткан болчум. Аны албай койгон элем. Көрсө, алган экем… Жупуну жашоо-тиричилигибизге карабай, апам биздин ар бирибиздин туулган күнүбүзгө бир өзгөчө көңүл бурчу. Ошол жылы кар оор түшкөн. Азыр эстесем, ал жылдагыдай калың карды көрө электеймин. -Менин кызымдын туулган күнүнө күн да кубанып турат. Кар түнү жаап баштаган эле. Дале басылбай жаап жатат. Садага болоюнум! Башкачам менин! Бөлөкчөм менин!-деп, апам маңдайыман өөп, мектепке тургузду. -Кана, көрөйүнчү!-быйылкы кыштын биринчи кары болбосо да, шашып, терезеге чуркадым. Чын эле, толугу менен…..

Максуда Ормонова: Эки кап алма

Эки кап алма Базарга барып, бир буюм сатып кѳргѳн жан эмес элем, эми кантээр экем. Тойго барганга кайненеме акча керек экен. Ал үчүн мен эртең алманы сатып, акча кылып келишим керек. Жолдошумдун Алма-Атага кеткенине жыйырма күндѳн ашып калды. Туугандардын тоюна келип калам деген эле, бирок кечикти. Энемдин айтканына каршы боло албадым. Эки чоң капка алманы салып, оозун бууп кайнагам даярдап койду. –Эрте менен беш жарымга машина келет, алма даяр, ѳзүм жүктѳп берем, – деп чыгып кетти. –Эне канчадан сатам? –Базардын баасын карап сата бер. Арзан берип жибербе. –Айназиктин тамактарын бул толугу менен…..

Максуда Ормонованын “Ташка да керек эркиндик” аттуу китебинин бет ачары болду

2021-жылдын 20-февралында акын, жазуучу Максуда Ормонованын “Ташка да керек эркиндик” аттуу китебинин бет ачары болду. Иш-чарага КРУЖС төрагасы Н.Калыбеков, КР Эл акындары Н.Жаркынбаев, М.Мамазаирова, Т.Закирова, КР Эл жазуучусу А.Жакшылыков, КР Эл артисти С.Садыкова, КР Маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер Т.Нурманбетов, Г.Шакирова, К.Сыдыкова, А.Сариев, Ж.Саалаев, Б.Максутов, А.Эгембердиева, Б.Арстанбекова ж.б. акын-жазуучулар, коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү катышты. Китепте 1916-жылкы Үркүндө Кытайды көздөй качып, ашууда калган бир үй-бүлөнүн көргөн турмушу чагылдырылат. Ач-жылаңач балдарын ажалдын чеңгээлинен аман алып калуу үчүн кара жанын карч урган эненин образы сүрөттөлгөн бул китеп М.Ормонованын прозадагы алгачкы ийгилиги. Автор буга чейин толугу менен…..