Калемгерлер арасындагы жарыяланган сынактын мөөнөтү узартылды

СЫНАКТЫН ЖОБОСУ

 • Адабий сынак жүзөгө ашырыла турган жер:

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары.

 1. Адабий сынактын катышуучуларынын курамы:

16 жаштан жогорку курактагылар катыша алат.

2. Адабий сынактын максаты жана милдети:

 • Эгемендүүлүк жылдардан кийинки кыргыз адабиятындагы адабий процесстин деңгээлин жогорулатуу;
 • Кыргыз окурмандарына чыгармачылык чеберчилиги кынтыксыз, эстетикалык табити жогору, дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты чыгармалардын үлгүлөрүнө тете авторлорду тааныштыруу;
 • Акын-жазуучулардын анын ичинен драматургдардын, адабий сынчылардын, адабиятты илимий жактан изилдөөчүлөрдүн чыгармаларын эл арасына кеңири жайылтуу;
 • Адабий чыгармачыл жаш күчтөрдү коомдук-маданий турмушка активдүү аралаштыруу;
 • Кыргыз маданиятынын жана адабиятынын идеялык-көркөмдүк деңгээлин өнүктүрүү, анын коомдун өнүгүшүнө жана инсандын калыптанышына тийгизген таасирин күчөтүү;

3. Адабий сынактын уюштуруучулары:

 • Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги;
 • Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзу.

4. Уюштуруучу топтун милдеттери:

 • Адабий сынакты уюштуруунун жана өткөрүүнүн иш-планын иштеп чыгуу;
 • Адабий сынактын калыстар тобун түзүү;
 • Жалпы чыгымдардын сметасын түзүп чыгуу;
 • Катышуучуларга толук маалыматты жеткирүү;
 • Өнөктөштөр менен тыгыз иштешүү;
 • ЖМКлар менен тыгыз кызматташуу.
 • Адабий сынакка келип түшкөн чыгармаларды калыстар тобунун курамына автордун ысымдары көрсөтүлбөгөн шартта тапшырат.

5. Калыстар тобу:

 • Калыстар тобунун курамы КРнын Улуттук жазуучулар союзу менен макулдашуунун негизинде КРнын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин буйругу аркылуу бекитилет.
 • Калыстар тобунун мүчөлөрү сынактын катышуучуларынын чыгармаларын карап чыгып, көз карандысыз баа берет;
 • Адабий сынактын жыйынтыгы калыстар тобунун көпчүлүк бөлүгүнүн чечими менен кабыл алынат;
 • Катышуучулардын чыгармалары боюнча кыскача пикир билдирет.

6. Адабий сынакка катышуунун шарттары:

 • Адабий сынак төмөнкү 4 (төрт) жанр боюнча жүргүзүлөт:
 1. Поэзия
 • Тематикалык чектөө коюлбаган мыкты поэма гана кабыл алынат;
 1. Проза
 • Тематикалык чектөө коюлбаган мыкты аңгеме гана кабыл алынат;
 1. Драма
 • Тематикалык чектөө коюлбаган мыкты пьеса гана кабыл алынат;
 1. Адабий сын
 • Тематикалык чектөө коюлбаган бүгүнкү күндөгү адабий процесстин өсүп-өнүгүү, өксүк маселелерин так-таамай чагылдырган адабий эмгектер кабыл алынат;
 1. Чыгармалардын көлөмүнө чектөө коюлбайт.
 • Чыгармалар Times New Roman 14 арибинде 1,5 сап аралыкта жазылууга тийиш;
 • Чыгармалар электрондук түрдө гана кабыл алынат;
 • Адабий сынакка катышкан чыгармалар авторго кайра кайтарылып берилбейт;
 • Адабий сынакка катышууну каалаган авторлор мурда эч жерде жарыяланбаган жаңы чыгармаларын сунуштайт.
 • Жогорудагы талаптар аткарылбаган учурда автоматтык түрдө катышуудан четтетилет;
 • Сынакка чыгармаларды кабыл алуу мөөнөтү 2020-жылдын 31-декабрына чейин жүргүзүлөт;
 • Сынактын кабыл алуу мөөнөтүнөн кечиктирилип тапшырылган чыгармалар кабыл алынбайт;
 • Дареги: Бишкек шаары, Пушкин көчөсү 78, Е-mail: synak.2020@mail.ru
 • Байланыш үчүн тел.: (0312) 62-34-97, 0707 71 05 71, 0703 72 58 58.
 • Адабий сынакты өткөрүү боюнча толук маалыматтар жана сынактын жыйынтыгы mkit.gov жана www.adabiyat.kg сайттарына жарыяланат.