С.Рысбаевдин “Бүтпөй калган өмүр” аттуу китеби жарык көрдү

КРнын Маданиятына эмгек сиңирген ишмер, балдар жазуучусу Сулайман Рысбаевдин “Бүтпөй калган өмүр” аттуу китеби жарык көрдү. Бул китепте өткөн кылымдагы элибиздин башынан кечирген алаамат күндөрдөгү кыйынчылыктары, ошондой шарттагы адамдык кудурет, вазипа, жана адамгерчилик сапат, өмүр үчүн күрөш, адам өмүрүнүн бүтүшү жана бүтпөшү тууралуу философиялык идея берилген “Бүтпөй калган өмүр” аттуу повесть, бүгүнкү күндөгү жаштардын жаңылыштыктары, турмуштагы ач көздүк, абийир тазалыгы жана кылмышка жараша элдик жаза – элден чыгаруу жазасы тууралуу жазылган “Тукуянсыз” аңгемеси камтылган. Китепти 1000 нускада “Жамгыр” басма үйү чыгарган. Китеп окурмандар үчүн “Шанс” китеп дүкөнүнө сатыкка коюлду.

Атакул Жакыпов: Куштарды узатып кайдадыр, турамын муңайым ыр ырдап

Жашыл арал Күү сиңип жашыл жаздын кайрыгынан нур шимип алмончоктой ай нурунан, көгөрүп өсөбүз биз үрөндөрдөй Күн өпкөн Ата Журттун айдыңынан.   Койнунда тосуп таңды, атчу күндү өткөрүп күндөй алтын жаштыгымды, гүлүңдү жыттап мейкин талааңдагы ырыңды ырдаганга бактылуумун.   Бой керип өсө берген күндөн-күнгө балкытып бакыт нурга жүрөгүңдү, Ата Журт ушундай бир асыл нерсе Ата Журт ырга толгон жашыл дүйнө.   Күү сиңип жашыл жаздын кайрыгынан нур шимип алмончоктой ай нурунан, көгөрүп өсөбүз биз үрөндөрдөй Күн өпкөн Ата Журттун айдыңынан.   Мен шоокумду сүйөм жазгы түндөгү Мен шоокумду сүйөм жазгы толугу менен…..