Дүйсенәлі Әлімақын: Сени ойлоого эрктүү жүрөк менде бар, Мени ойлоочу жүрөк кимде жүр экен?

***** Коштошуп кетип барат ал, Жүрөгү көктөм, жаны кыш. Аны алып кетти кара жол, Мени алып кетти сагыныч.   Сөзүмө менин бүлүнүп, Санааркап дагы жүдөгөн, Аны алып кетти бир үмүт, Мени алып кетти бир өлөң.   Сагыныч катым саргайды, Жан барбы ырым укканга? Сырымды айттым ал жайлуу Кеч күздө кайткан куштарга.   Өрттөдү муңу өрттөдү, Бардыгын таштап ал сулуу. Мени алып кетти эртеңим Аны алып кетти тагдыры.   Парадокс Шаттыгыңды күлүп турган Күн деймин, Жок күнүңдү жылдызы өлгөн Түн деймин. Сени аярга мен бар экем жалганда Мени аярга ким бар толугу менен…..

А.П.Чехов: Альбом

Альбом Катуурак шамал болсо кулап калчудай кейиптенген Кратеров деген титулдук кеңешчи алдыга бир кадам таштады да, Жмыховго бурулуп: -Улуу даражалуум! Бизге көрсөткөн аталык камкордугуңуз жана узак жылдарга созулган жетекчилигиңизди эске алып… -Он жылдан ашык мөөнөткө созулган, – деп кошумчалай кетти Закусин. -Ооба, он жылдан ашык убакытка созулган жылдарды эске алып, биз, cиздин кол алдыңызда иштегендер, биз үчүн салтанаттуу… мына… ушундай  күнү сизге болгон терең урмат-сыйыбыздын белгиси катары, бардыгыбыздын сүрөтүбүз салынган мына бул альбомду белек кылуу менен дагы далай жылдар бою, кандай десем… көзүңүз өтүп кеткиче биз менен бирге болууңузду каалай толугу менен…..

Михаил Лермонтов: Биз акылды жемиши жок илим менен кургаттык

Орус адабиятынан Акын Рафаэль ашкан илхамы Жандуудай кистин колго алып, Үр сулуудай жаш кызды Бүткөн соң тартып, таң калып Өнөрүнө өзү кубанып Жыгылган экен куланып! Аздан соң таркап сонуну Көөдөндө дымып көргөнү. Жанчылып чарчап шалдырап, Унутуп калган жалдырап Табият берген жөндөмүн.   Ошондой акын: кылт этсе ой, Каламдан төгөт коротпой Бүт жанын; лира үнүнөн Сыйкырга тунуп бүт дүйнө, Жүргөндөй бейиш төрүндө Унутуп өзүң өңүндө, Арзыткан көңүл аздеги! Силерди ырдайт, силерди! Жүрөктүн анан табы өчүп Солгундап кагат эмеспи. Көңүл да сууйт кайра анан! Биринчи көргөн элести Унутпайт акыл далайга.   Атак толугу менен…..

Гүлжамол Аскарова: Түшүнбөй короду көп жылдар, Акындык – ашыктык экенин

Өзбек адабиятынан ***** Эми сени күзгө тапшырам, Тапшырамын сени сүйгөнгө!.. Куру намыс, койгун! Акым жок! Турмушуна кайгы үйгөнгө.   Жетет, билем мендик эмессиң. Сендик эмес менин ойлорум. Кыяматка чейин эркимди, Жеңе албасам капа болбогун!   Элесиңди тарттым көзүмө, Эркиң билсин эми калганын. Өлүмгө өкүм кылсаң, жибимди бийигирээк жарга байлагын!   Акын курбума куса Чын, акын болбодук, жөн гана, Акынга окшогон бирөөбүз. Көп болду ашыгып сүйгөндөр, Биз сүйгөн кишилер сүйбөдү.   Атыбыз ак болсун дедикпи, Көңүлгө толсо да муң, кайгы? Кур намыс бийлеген кишиге, Ашыктык жарашпайт турбайбы…   Акыл да, жүрөк толугу менен…..

И.Буниндин аңгемелери Т.Чакиевдин котормосунда

КОТОРМОЧУ ТАШТАНБЕК ЧАКИЕВ: “И. БУНИНДИН АҢГЕМЕЛЕРИН КОТОРУУ, ЧЫН-ЧЫНЫНА КЕЛГЕНДЕ ӨТӨ МАШАКАТТУУ БОЛДУ”  2013-2020-жылдар аралыгында мен котормо жаатында талыкпай эмгектендим «Кудайдын кулагы сүйүнсүн» демекчи бүгүн китеп дүкөнүнө баш баккан адам  андагы текчелерде эне тилибизде жарык көргөн түрлүү китептердин жыйылып турганын көрөт. Бир кездердеги “кара курсак менен кармашып” калган күндөр артта калып, элибиз, анын ичинде өзгөчө жаш муундун жакындан бери адабиятка болгон кызыгуусу артып, совет доорундагыдай болбосо да колуна акырындап китеп кармап, ошол доордо жарык көргөн кыргыз классиктеринин чыгармаларын издеп, сураштырып жүрүп, таап окуй баштагандыктары кубандырат. Бирок, ошол эле учурда коңшу элдердин толугу менен…..

Пётр Чаадаев: Кулчулук намысын ойготпогон калк – Кудай урган калк

Пётр Чаадаев 1794-жылы 27-майда (7-июнь) Москвада дворяндык үй-бүлөдө туулуп, 1856-жылдын 14-(26) апрелинде Москвада каза болгон. Орус турмушунун чындыгын катуу сындаган чыгармалары үчүн бийлик тарабынан жинди аталып, Россия империясында чыгармаларын басып чыгарууга тыюу салынган орус философу (өзү айтмакчы “христиан философу”) жана публицисти. 1807–1811-жылдары Москва университетинде окуган. Декабристтерди колдогону үчүн сүргүнгө айдалган. 1812-жылы Ата Мекендик согушта көрсөткөн эрдиги үчүн св. Анна жана пруссиялык Кульмск крести менен сыйланган. 1829–1831-жылдары өзүнүн атактуу “Философиялык катар” сериясын чыгарган. Жиндинин актануусунан Ата Мекенди сүйүү – ажайып керемет парз. Чындыкты сүйүү – андан да керемет. Ата Мекенди сүйүү толугу менен…..

Расул Гамзатов: “Айтарым бул: турсам мен оттой жанып, Догдурга эмес сүйүүгө милдеттүүмүн”

Расул Гамзатов, ДАГЕСТАН эл акыны   Булбулдун ыры Булбулдун ырын уктуңбу? Угулат анда салтанат. Ырдайт ал эмне тууралуу? Белгисиз бойдон калган сыр. Мекенди ырдайт кайталап, Тажатмак аны башка ыр.   Коркок «Жашыргын мени, апаке, Корккондон денем муздады. Не кылам? Ал улууңду, Жүрөгүм мыкчып эзилет» «Алып кой уулум мурутту, Таштагын канжар, тумакты Салынып мобул жоолукту, Мүрзөгө киргин тезирээк.   ***** Менин агам кеткен бойдон солдатка, Курман болду Волгадагы кармашта. Энем болсо элесине жалынып, Дайым жүрөт кара жоолук салынып.   Ойго батып, чүнчүп кеттим, басынам, Өткөнүмө мен агамдын жашынан.   Неберем менен толугу менен…..

Малик Отарбаев: Бүр ачуу (аңгеме)

Казак адабиятынан Малик Отарбаев Бүр ачуу Аңгеме Сүттөй жарык айлуу түндө кең талааны баштарына көтөрө, алка-шалка түшүшүп, күүлдөшүп отурушкан. Күлкү аралаш кызуу аңгемеге кара макмалдай көөлгүгөн айлана да кулак түрүп калгандай. Кээ-кээде домбура чертилип, ыр ырдалат. Бүтүндөй купуя сырга толгон коңур обон тилсиз табигатты терметип, тоо менен таштын жүрөгүн жибиткендей. Капыстан… Кулакка дүп ургандай жымжырттык орноду. Айлана-тегерек демин ичине тартып, жымжырт боло түштү. Жанагы эле көңүлдүү аңгеме да эми жалкоо кишинин кыбыраган кыймылына окшой түштү. Тымтырс түндүн жымжырттыгы жасмыктын данындай болгон жүрөгүн жанчып, көңүлүн коркунуч тооруду. Мындайда заңкылдап тула боюңду толугу менен…..

Михаил Дымов: Балдар Кудайга жазышат. 3-бөлүм

Кайрадан көрүшкөнчө, Кудай! – Менин Серёжка деген досум бар. Дайыма мээрим тилеп, жетпей жүрөт. (Костя, 2-кл.) – Сени даңктаган, Сага жагабы? Мага абдан жагат. (Леня, 3-кл.) – А Сен билесиңби, биздин Галя таеже үчүнчү күйөөсүн төрөгөнү калды. (Рая, 4-кл.) – Мен ыр жаздым. Алар уяттуу. Мен аларды эч кимге көргөзө элекмин, бирок Сага, Кудай, мен көргөзөм. Мына: Чоңдор ыйлайт жашы менен, Чоңдор ыйлайт карек менен. Балдар ыйлайт жашоо менен, Балдар ыйлайт жүрөк менен. Эгер чоң ыйласа баладай, Анда ал чын ыйлап жатат. (Марик, 4-кл.) – А Сен билесиңби, мен математикадан толугу менен…..

Михаил Дымов: Балдар Кудайга жазышат 2-бөлүм

2-БӨЛҮМ Арбын  жашоо, Кудай! –Күзгө караганда, жазгы жаратылышты сен кооз кыла аласыңбы? Жаанды өчүрчү. (Яна, 3-кл.) –Кудай, жекшембиге чейин үч долларды алты кылганга ой жөнөтчү. Бирок бирөөдөн карыз алганды жөнөтпө. Бул идеяны биринчи үч долларга жөнөткөнсүң. (Алик, 4-кл.) –Суранам, биздин үй бүлөнү тиги дүйнөдө да чогуу болгудай кылчы. Болбосо апам үчүн бейиш да бизсиз тозок. (Саша, 4-кл.) –Жаз биротоло келгидей кылчы. (Жора, 4-кл.) –Мага үмүт берчи. (Зорик, 4-кл.) –Суранам, күндү күйгүзчү, биздин үйдө жылыткычты өчүрүп салып, энем үшүүдө. (Рая, 3-кл.) –Мени автоматка айландырып салсаңчы. Эчтеке кылбай эле акча алып турган. толугу менен…..