Алтынай Темирова: Сынык асман

СЫНЫК  АСМАН (психологиялык драма) КАТЫШУУЧУЛАР: – Жигит – Эне – Түнсулуу – Дана I Декорацияда: эки тарабы кандайдыр бир кап-кара куштун канатындай калдайган караңгылык жаап келаткан асман, бир чети гана кичине көгөргөн көк – асмандын сыныгындай. Сахнанын ортосунда бажырайган көздөрүн алыска кадап: далылуу, бойлуу, сымбаттуу, сулуу жигит кайдадыр телмирип келатат. Эмненидир тыңшагандай… Жигит: /кабатыр үнү менен/ – Сенин атың Түн!.. Түн!..                                                     Мен корком сенден, корком!..                                                     Жолобо  мага!..                                                     Жолобо?!.. /Абаны чапчып өзүнөн алда нени кубалай берет, кубалай берет…/ /Үнү кайгылуу, ый аралаш сыяктуу, күйгөн, коркуп чоочуган, эмне кылар толугу менен…..

Мар Байжиев: Төрт адам

Тѳрт адам (Драмалык аңгеме) Бул окуяга тѳрт адам катышат. Бири мен. Менин атым Нази. Жашым 22де. Мен аялмын. Азиз. Искендер. Жапжаш медсестра. Биринчи бѳлүк Бул окуя жайдын акыркы күндѳрүндѳ, асманды боз чаңгыл булут каптап, суунун бети сууй баштаганда Ысык-Кѳлдүн боюнда болуп ѳттү. Мындай кезде тоонун кары уламдан-улам ылдыйлап, бийиктен соккон муздак жел кѳлдү шарпып, асманда жайдын эң акыркы чагылганы чартылдайт, күн күркүрѳйт. Кѳлдүн жээги ээнсиреп, келген куштардын карааны да сээлдейт. Күүгүм. Асман түнѳрүп, толкун шарпылдайт. Кѳл үстүнѳн каалгый учкан каркыралардын карааны да уламдан-улам алыстайт. Мен жээкте турам. Шамал чачымды уйпалап, толугу менен…..

Мукаш Жумагулов: Талант

Талант (Сахнага жаӊыча модада кийинген жигит чыга келет.) Эх, талант! Талант! Талант дегениӊ бир керемет, бир ажайып, бир жыргал экен го! Көрсө, бул көркөмдүү, көрүнүктүү, ийкемдүү жашоонун бир ыкмасы  экен. Мына бирибиз акын, бирибиз артист, бирибиз художник, бирибиз жазуучу болуп күндөн-күнгө оргуштап, өнүгүп, өсүп бара жатабыз. Ушундай современный таланттарды тууп салган, кийинки современный энелерге даӊк! Мен мезгилдин талабына жараша бул дүйнөгө келгенимди карасаӊ. Жаратылыш мага мээни бир чоӊ баштык омподой эле берген экен. Бах! (Чөнтөк күзгүгө каранып). Өӊүм, түсүм, дидарым, кебете кешпирим, тимеле европалыктардыкындай турбайбы? Көзүм, оозум, мурдум… Бах чиркин, толугу менен…..