Кыял Тажиева: Жөргөмүш

Жөргөмүш (сатиралык драма) Катышуучулар: Жөргөмүш Теребел – кумурскалардын командири Капен – оппозиционер Чебелек Куни Айкын Бадырак Командир – “Кудай бар” командасынын командири. Үмүт Топук Чымын Чиркей Кумурскалар 1-көшөгө Сахнада кумурскалардын уясын чагылдырган дөбөчө. Ал эми жогору, бийик жакта толгон ай формасындагы алма илинип турат. Алманын бир тарабы чирип калгандай киргилт күрөң түстө. Ал эми бир тарабы кыпкызыл түстө. Сахнада канатын жайып бир периште айланып жүрөт. Кадр сыртындагы периштенин үнү: Бул өмүр өзү кандай ажайып эле! Кандай ырахаттуу эле! Бирок жер бетиндеги тирүү жандар аны өздөрү татаалдантып алышты! Бул жашоону ким толугу менен…..

Юкио Мисима: Улуу урматтуу Аои

Но [1] театр стилиндеги пьеса Катышуучулар: Ясуко Рокудзё – аял; Хикару Вакабаяси – аябай келишимдүү сулуу эркек; Аои – Хикарунун аялы; Медайым.             Түн. Ооруканадагы палата. Көшөгөнүн эң төрүндө Аоинин керебети жайкашкан. Сол тараптагы чоң терезенин пардасы тартылып коюлган. Эшик көшөгөнүн оң тарабында. Аои уктап жатат. Хикару: (Палатага медайымдын коштоосунда плащчан кирип келет. Сумкасын жерге таштап, медайымга кайрылат.) Уктап калдыбы? Медайым: Ии, ооба. Бөбөк сыңар терең уйкуга кетиптир бечара. Хикару: Бир аз катуу сүйлөсөм болобу? Медайым: Болот, бирок өтө катуу эмес. Ага уйку дары берилген. Хикару: (Керебетке жакын келип, уктап толугу менен…..

Бурул Калчабаева: Ээң кайда, Акжолтой?

Ээң кайда, Акжолтой? социалдык драма Катышуучулар: Бектур– сүрөтчү Асмат– аялы Чубак–  Бектурдун мурдагы шакирти Акжолтой– Сүрөтчүнүн ити Сонун– базарда отурган аял Гезит саткан киши– Рыспек– айылдан сүт, нан апкелип сатат. Райкүл(Рая) – базарда отурган аял Окуя 2000-жылдардын ортосунда өтөт. Биринчи бөлүм Биринчи көрүнүш Чакан базарча. Аялдаманын четин базарчага айландырып алышкан. Арткы планда кабат үйлөр. Газдалган суунун аппараты турат. Ал иштебей калган. Орто ченде комок. Анын эки капталында кыдыракей коюлган чакан столдор. Кээ бир столдун үстү жабык. Жөн эле орун ээлеп койгон. Тамеки, конфет, сагыз, калем, нан, суу… айтор күнүмдүк тиричиликке керектүү толугу менен…..

Алтынай Темирова: Кумурска – токой сакчысы

Кумурска – токой сакчысы (Балдардын куурчак театры үчүн пьеса) (Чек ара, экология, достук, жана ынтымактык, коомго пайдалуу болуу жөнүндө) Башкы каармандар: –Сакчы кумурска –Чатырчан кумурска –Аары –Даң-дүң (мүйүздүү жалтырак коңуз) –Ийнелик, Эпизоддук ролдордо – Ак булут, Кара булут. 1 – көрүнүш: Декорацияда жап-жашыл карагай токой, арасында чоң-чоң гүлдөр бар. Чек ара сакчысы болгон кумурска ырдап чыгат: Күзөттөмүн ыр ырдайм, Кырлар ашып эч тынбайм. Гүлдөр менен достошом, Чек арада таң тосом.   Жешилсе да чокоюм, Токоюмду коргоймун. Тазалайт ал абаны, Көрктөп тоону-талааны.   Бардык жанга достонмун, Жамандыктан коргоймун, Кезип тоону-талааны, Душмандардан толугу менен…..

Мар Байжиев: Ажырашуу сотунда

Ажырашуу сотунда (Бир көшөгөлүү тамаша) Бопуш Монколоев- Күйөөсү Күкүш Монколоева- Аялы Акыйкаттуу сот Окуя райондук эл сотунда өтөт. Бүгүнкү күндөр… Сот бир нерсе жазып отурат. Бопуш: (эшиктен баш багып). Мүмкүн бекен? Сот: Келиӊиздер. (Бопуш  Күкүштү жетелеп кирет. Колунда чоӊ сетка анын ичинде газетага оролгон папкелер) Сот: Отурунуздар, кулак сизде. Бопуш: Биз жанагы… тиги… ажырашабыз деп арыз бердик эле. Сот: Арызды ким берди эле? Бопуш: Мен жолдош сот! Сот: Турмуш курганыңарга канча болду? Бопуш: Отуз жыл. Сот: (жазып). Канча балаӊыз бар? Бопуш: Беш. Сот: (жазып). Эмне себептен ажырашууга бел байладыӊыз? Бопуш: Азыр. Садагасы! Бардыгын айтып берем. (Күшүлдөп, бышылдап сеткадан кагазга оролгон папкаларын алып чыгып толугу менен…..

Нурлан Абдрахманов: Чырпыктан чынарга

Нурлан (Мукаш уулу) Абдрахманов Чырпыктан чынарга (Өспүрүмдөрдүн жашоосу тууралуу пьеса) Катышуучулар: 1) Өткүр – 10-класстын окуучусу 2) Нурпери – Өткүр экөө кошуна, параллель класста окуйт  3) Ринат – Өткүрдүн классташы, досу 4) Айтеңир – Өткүрдүн классташы, досу 5) Мираида – Өткүрдүн классташ кызы 6) Ди-джей – 10-класстын окуучусу 7) Манты кулак –Спорт мектепте–интернатта окуп жүрүп кайра келген 11- класстын окуучусу 8) Өткүрдүн атасы 9) Көпчүлүк – Мектеп окуучулары Пролог (Мектеп. Танапис маалы окуучулар коридордо сүйлөшүп турушат. Алардын кажы–кужусун Өткүр жактырбай, чөнтөгүнөн телефонун алып чыкты да бирөөнө чалып атып окуучуларга кыйкырды.)  Өткүр:  -Эй, акырынгылачы, эмне, базарда жүрөсүңөрбү? (Окуучулар толугу менен…..

Нурлан Абдрахманов: Сынак

Сынак (Бир актылуу моно пьеса) Каарман – Жаркынбек. Акын, гезитте кабарчы. 30 жашта. (Түн. Жаркынбек кирет. Көздөрү киртийип, кебетеси жүдөңкү. Чарчаган. Асынган сумкасынын четтери сыйрылып кубарып калган. Тепкичтен көтөрүлүп, чөнтөгүн аңтарып таппай, сумкасынан ачкычын алып чыкты. Эшикти ачып бир бөлмөлүү батирине кирди. Светти жандырды. Айланасын сыдыра карады. Китеп салгыч. Анда тизилген китептер. Кагаз, барак, блокноттор. Вазада гүл. Рамкага салынган сүрөт. Шыбы жапыз, кууш, узун бөлмөгө лампанын күчү жетпей күңүрт. Дубалдагы эски сааттын чыкылдаганы угулат. А болбосо жымжырттык. Жаркынбек сумкасын жерге таштап керебетке жата кетти. Керебетинде тынч жата албай ары бир, толугу менен…..

Капар Токтошов: Коронавирустар

“Коронавирустар” (комедия) Катышуучулар: Мыктыбек Мукамбетов (Мыкы) – аудитор-текшерүүчү. Венера Марсовна – аялы. Чынара (Чика) – Венеранын курдашы. Ормон Опузабеков – Коррупцияга каршы кызматтын башчысы. Сейитбек Алгыров (Сепе) – Салык кызматынын башчысы. Жыргалбек Ыргалбаев (Жыкы) – Бажы кызматынын башчысынын орун басары. Үмүт – Мыктыбек менен Венеранын уулу. Чек арачы жоокер.   Жарык өчөт. Караңгыда уйкудан чочуп ойгонуп, келме келтире албай мукактанган Мыктыбектин үнү угулат. Мыктыбек: -Оо, ла-ла… ла-лай… Оо, кудай… дай-дай… Кандай эле, неңдурайындыкы?.. Лаай-лай… Венера: -Ай, эмнеле кишини уктатпай кыңылдап ырдап атасың ыя? Өңгөсү бүтүп, эми Кудайды кыстай баштадыңбы “дай толугу менен…..

Бексултан Жакиев: Улуу үркүндө

Улуу үркүндө Катышуучулар: Миңжашар Калыйча – аялы. Макечал Мусажы – болуш. Кызылчок Кебек – дудук, Мусажынын тууганы. Арык киши Шишик адам Нес болгон аял Уюн уурдаткан кемпир. Эстебес – Мусажынын кошоматчысы. Качкындар 1916-жылы падыша өкмөтүнө каршы көтөрүлүшкө чыккан кыргыздар катуу талкаланып, Кытайга качкан. *** Караңгы түн. Билинер-билинбес бүлбүлдөп жанган от ыраактан жакындап келаткансыйт. Бул Нес болгон аялдын колундагы чырак. Аялдын карааны дарга асылган өлүктөрдү аралап, балдарын издеп жүрдү. Кара кийген сымбаттуу бул бечара күйгөн чыракты күндүз деле колунан түшүрбөй, балдарын таап алчудай жүрө берет темселеп. Н е с  б о толугу менен…..

Валдис Павловский: Айлакер бачики

Валдис Павловский, режиссер, Россия искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Россия мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, “Алтын маска” улуттук театралдык сыйлыгынын ээси. Айлакер  бачики Аткаруучулар: Алып баруучу Бачки (түлкүнүн баласы) Мамалак Коёнек Кирпи, куштар Музыка. Алып баруучу чыгат. Алып баруучу: Дүйнөдө, балдар билебиз, Жомоктор көп деп жүрөбүз. Башкалар сүйүп окушса, Биз жомок-ойноп сүйөбүз! Мамалак: Кышта суукка камыгып, Карга бутум малынып, Жаз жомогун ойнойлу, Жазды калдык сагынып. Коёнек: Жадырап ойноп-күлгүлө, Жаңы жылды билгиле! Жазды бирок сагындык, Жазга кеттик жүргүлө. (Бачики ырдап чыгат) Бачики: Кышта, жазда токойдон, Алдамчы атым оңбогон. Жашырбай айтсам силерге, Айлакер-бачики мен болом! толугу менен…..