Мусакун Сатыбалдиев: Пас мүдөөлүү максатка басынганча, Чоң максаттан кор болуп кетейинчи…

Булактагы кыз Жээкте чечинет сулуу кыз, Олоң чач далыга жайылып. Ажайып денеси… жалтанам, Жүрөккө бир ийне сайылып.   Заматта мөл булак муунуп, Көз ирмем дүйнөнү унуткан. Намысын капыстан жоготуп, Кызарат күн көзү булуттан.   Үлбүрөк көйнөккө байкоосуз, Конгондо көпөлөк чаалыккан: Бу неси… кайрадан учалбай, Маңыроо дүйнөсүн талыткан.   Күмүштүн күкүмү шыңгырап, Мончоктор төгүлөт чачынан. Жылт этип ак балык көзүмө, Тартынып кайыңга жашынам.   Кыз ойнойт булакта, ырахат, Кез-кезде ак булут чагылып. Чагылган… карегим жалтанат, Көөдөнгө жаркын нур агылып.   Ак балык кейпинде кыз сүзөт, Таалайга шул булак чөмүлүп. Табигат койнунан толугу менен…..

Асан Жакшылыков: “Жай жатпайлы, жашообузду талдайлы. Жакшыларды, жетиктерди баалайлы”.

Бүгүн Кыргыз эл акыны Асан Жакшылыковдун туулган күнү. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз! Сизге бекем ден-соолук, узак өмүр каалайбыз! Үй-бүлөңүз менен эсенчиликте бар болуңуз. Көп жашаңыз! Урматтоо менен, КРУЖС Башкармалыгы Курултайга ой толгоо Наадандыкты көрүп туруп сыйбаган, турмуш муңун угуп туруп ыйлаган, Эл намыстуу Эр азамат чыкса деп, эми кандай кылабыз деп кыйналам.   Чар учкандай чаржайытка барганбыз, ар бирибиз пайда көздөп алганбыз. Жапа тырмак жалаң укук талашып, жалгыздыктын аралында калганбыз.   Ооз учунан оозубузду чоёбуз, “Элди ойлогон киши жок” деп коёбуз. Арабызда азаматты көрбөсөк, албетте акыры кор болобуз.   Жай толугу менен…..

Дүйшөн Жапаров: Өлсөм дагы начар жашап көбүңдөн, Мен жарыкка чыгам кайра көрүмдөн

***** Башкачасың башкалардай өңдөнбөй, Күндөн жерге таамп түшүп өнгөндөй. Сени көрсөм жайнай түшөт көңүлүм Жаңы баскан жаш баланы көргөндөй.   Айланчыктайм жакшы ыры бар барактай, Сезсең боло кайра-кайра каратпай. Кымбат кездер тонолбосун мезгилге, Жалбырагын шамал жулган дарактай.   ***** Эркте болбой жаш жүрөктүн көнмөгү, Жолоочудай каны каткан чөлдөгү. Чаңкап келип мен үйүңө киргенде Үнүңдү угуп өзүңдү бир көргөнү   Сүйлөбөдүң келгенимди жактырбай, Жамалыңдан күлкү элесин таптырбай, Жан дүйнөмдө айлап, жылдап терметкем, Жан жыргаткан бир сезимди жакшы ырдай.   Турдуң дагы билбейм, эмнени эстедиң?.. Капыс эле: “эмне келдиң, кет” дедиң. Билген толугу менен…..

Элгиза Бусурманкулова: Тилинип турсам дагы, тим боломун, Таарынтып албайын деп кокус аны

***** -Алло, эркем, жакшысыңбы? -үн каттыңыз кусалуу… -“Жакшы”- деген жооп болду, мен тараптан ызаалуу… -Анан эмне… сизсиз жаман демек белем, батынбайм, -Ал анткени, эркиңиз бүт, башка жанга тушалуу.   -А сиз кандай? Жакшысызбы? Жеңем жакшы жүрөбү? -Жакшыдай го, сагынганым болбосо эле бирөөнү. -Ммм… дедим да, орун алып ортобузда жымжырттык, -Мен тагдырга, а сиз мага, арткансыдык күнөөнү.   -Баса, сизге жаңылыгым, чоң турмушка аттанам, -Араң айттым, күйүт коштоп, көкүрөккө батпаган. -Сөз салдыңыз, айла жоктон, кыргылданган үн менен: -Бактылуу бол, бакыт болуп, аттай турчу астанаң!   Ошол мүнөт, дүйнөм урап, турдум муңга толугу менен…..

Марс Арзымбек уулу: Төшөгүмдөн тураар замат чай сунган, Ата-энемден уккум келет жаңылык.

***** Толкуну жашоонун өйдө-ылдый сүрүлүп, Тунарган багытың, туруксуз үмүтүң. Көркүнө мемирейм, түн сыры керемет, Көргөзбөй жашырган бир сулуу уйкусун.   Түнөргөн түсүнө түн сыры не катат? Түндөсү бүт өмүр “солк” этпей жай агат. Тыным жок жүгүргөн күндүзгү көр турмуш, Түн ичи жоголот, түгөнбөс машакат!   ***** Үзүк сызык узун өмүр, Билинбейт башаты, бүтөөрү… Бир күнүң- бир кесинди. Бир четтен кертилет бүт эми   Өмүрүң өзүңдүкү… Күндөрүң менчик эмес! Ар күнү чебелектеп Адамдар эркин эмес   Тулпардай таңдар атып, Керкидей кечтер өтөт. Бир күн жумуш, бир күн тааныш Бир күн ушак, толугу менен…..

Эрнис Асек уулу: Тайгаланып кеткен Бакыт жүрөктөн. Тайыз сууга чөгүп өлгөн Ишеним

Кубаныч менен кайгынын, ачуу менен таттуунун, өмүр менен өлүмдүн “жарк” дей түшкөн учкундары Гитара Үнү чыкпайт, созолонбойт негедир, тыңшагансыйт ойлуу олтурган ээсин. 1987 Кемпир жана кумган Карган кемпир олтурат даарат алып, бырыш колго суу куят эски кумган. 1987 Музоо Колдорума тийип кетип суу тумшугу, колдорум самап кетти быдыр тилин. 1987 Абышка Күн табында олтурду бир картаң чал, аптап күнү соолуп жаткан көлчүктөй… 1987 Ширенке Көпкө жатты бир кычыкта ширенке, аягында калды жалгыз күйгөн тал. 1987 Кагаз Жүрөк эле алакандай бир кагаз, Окулду да, ошол замат тытылды. 1987 Жаздык Эки колдун толугу менен…..

Бүгүн КРнын Эл акыны Рамис Рыскуловдун туулган күнү

Бүгүн КРнын Эл акыны Рамис Рыскуловдун туулган күнү. Биз сыйлаган, биз сыймыктанган улуу акындын туулган күнү менен куттуктайбыз! Рамис Рыскулов Чүй облусунун Москва районунун Кызылтуу айылында 1934-жылы 9-сентябрда туулган. 1951-жылы Фрунзе педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Москва шаарындагы ВЛКСМ Борбордук Комитетине караштуу Борбордук Комсомол мектебине жөнөтүлөт. Бул мектептеги 2 жылдык окуудан кийин М.Горький атындагы Бүткүл Союздук адабият институтуна өтөт. Эмгек жолун “Кыргызстан пионери” гезитинин редакциясында адабий кызматкер болуп иштөөдөн баштаган, кийин “Ленинчил жаш” гезитинин редакциясында, 1959–1960-жж. “Ала-Тоо” журналынын редакциясында эмгектенген. Анын ырлары “Кыргызстан маданияты”, “Эркинтoo” ж.б. гезит беттеринде жарыяланган. Акын ак ырды киргизүү толугу менен…..

Алтынай  Темирова: Бул өмүр – өткүн, куюн, Түшөсүң сууга, отко…

***** – I – Кылымдар кырданышат бүлөп азуу, Колунда кудуреттүү улуу жазуу, Тагдыры миң төгүлтүп, миң калчаган Кыргызым ашып турат даа бир ашуу!   Кондуруп тууруна Эркиндикти, Кош колдойт бет алганы эркти, күчтү!.. Жылдызы төгүлгөн кең бешенеси – Жарк эткен бул ааламдын оттуу көзү.   Үңүлүп баба жолу, баба ырына, Тарыхты тамырынан козголттура, Жер шарын айландыра кайрып туру, Кеменгер, айкөл Манас улуу журту!..   Агарган ак булуттун асты кенен, Көгөргөн Көк Теңирдин үстү терең, Мухиттей чалкып жаткан рухту берген Колдосун Көк Теңирим элди берен!..   – II – Кылымдар оомал-төкмөл толугу менен…..

Т.Жороев: “Жаздым бекен, жазбадымбы башкымды, Желпингеним желаргыбы, ташкынбы?”

Убакыт Убакыттан күтпө көмөк, мамиле Узаганы узаган ирмем сайын. Жетпей калдың жаштык,  өткүр демиңе, Жыргамайбы,  жалооруубу,  шул жайың.   Өмүр сага жаз да болду, күз болду. Өмүр ысык жай тартуулап, кыш келди. Журт сүрөгөн жолуң адеп түз болду, Жасап келдиң нар көтөргүс иштерди.   Ата болдуң бүлөң менен журтуңа, Ак эмгектин татып нак бал-даамын, Калганың жок орто жолдо умсуна Кадырыңды көкөлөтүп балдарың.   Эми минтип сыйды көр да, төрдө бол Эл сураган ак батаңды жаадырып. Канткен менен сыноосу мол өрдө жол – Күйпөктөбө, майдаларча таарынып.   Бул курбалым, өткөндөр тарых толугу менен…..

Атакул Жакыпов: Дүбүртүндөй аттын буулуккан, Дүйнө кезип өтөт булуттар

Атакул Жакыпов 1953-жылы Лейлек районунда туулган. Райондук “Алга” гезитинде комсомолдун Лейлек райондук комитетинде эмгектенген. Акыркы 35 жылдан бери К.Сабыров атындагы орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштеп келет. ОшМУнун филология факультетин бүтүргөн. КРнын билим берүүсүнүн мыктысы. 1989-жылдан бери СССР жазуучулар союзунун, 1992-жылдан КРнын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. Жаш акындардын республикалык “Ала Тоо поэзиясы” фестивалынын, Алыкул Осмонов атындагы республикалык адабий сыйлыктын лауреаты. КРнын Улуттук жазуучулар союзунун “Алтын калем” сыйлыгынын ээси. 1982-жылы “Жашыл аалам”, 1986-жылы “Ички кайрыктар”, 1999-жылы “Айдың кеч”, 2008-жылы “Күүгүмдөгү кусалык”, 2012-жылы “Дил кайрык”, 2013-жылы “Ай чапчып аккан толугу менен…..