Абдыжапар Эгембердиев: “Аялдама бардыр бирикчү, Айрылыш жол бар же алдыда…”

 Эгемендик Бир жакшы иш элдин демин көтөрөт, Бир жакшы сөз көңүлдөрдү шат кылат. Улуу майрам түйшүгү көп жол басып, Келип турат эшиктерди каккылап.   Кыргызстаным – келечектүү кең өлкө, Жети облус жайып кенен айдыңын. Бишкек калаа саясатын жүргүзүп, Өлчөп турат өнүгүүнүн ай, жылын.   Сары-Өзөн Чүй берекеси төгүлгөн, Түшүм жыйноо, мөмө-жемиш үзүмү. Базар көрсөң көздөрүңдү тойгузат, Алма, өрүгү, алча, дарбыз, жүзүмү.   Мал киндиктүү Нарын жери ажайып, Төрт түлүгү тоонун бетин бербеген. Койнун ачып Арпа жайлоо, Соң-Көлү, Жолуктурат алыс-жакын эл менен.   Күнөстүү Ош дайым берип токчулук, Ак-Буурасы агып өтөт толугу менен…..