Сүйөркул Тургунбаев: Мен өзүмдү эмир сезчүмүн, Баратканда сага жанашып

Бийик ойлор Көөдөнүңдө канча баккан гүлүң бар, ал гүлдөрдү сен бапестеп өстүрсөң. алар күтөт сенден мөлтүр тамчылар мөлтүр тамчы – сенин тунук ойлоруң шол ойлордон гүл барчалар ачылар ошол бийик идеялар шоораты Ата-Журттун асманында жаркырап салют сымал шоола чачып атылар элге, жерге той түшкөндөй чачырар.   Кыздары бышып мөлтүрөп -Кыякка кыяк кышмы-шыяк кыздары бышып мөлтүрөп азгырган тарап кайсыл жак?   Кулангабыз беренден кубандырган сөз чыгат: -кызыктырган ар убак Кызыл-Ай деп аталат Кыздаркандын айлы жак.   -Оң тарап да, сол тарап Жийденин жыты буркурап. Куштардын үнү чулдурайт Ушул жактын дайынын Жашырбастан толугу менен…..