Бектуруш Салгаманинин чыгармачылык кечеси болуп өттү

Поэзия – бул тагдыр. Мына ушул тагдырды аркалаган авторлордун бири Бектуруш. Бул акындын ырлары жаздыктын алдына жаздап алып окуй турган поэзия. Поэзия жөнүндө, акын жөнүндө сүйлөөнүн кажети жок, аны окуш гана керек. (Ж.Бөкөшов) Бектуруштун махабат темасында, ашыглык лирикасында өзүнчөлүгү бар. Ашыктык анын жүрөгүндө жаш чагынан, бала күнүнөн бүгүнкү күнгө чейин сакталып келгенин ырларынан сезип, туюп атабыз. (Т.Самудинов) Бектуруштун ырларын алгач жазгандан ушул күнгө чейин карап жүрөм. Ырларын окуганымда анын жазганы кыргыз ырынын рамкасына сыйбаган, башкача ырлар экен, уйкашы жок эле жаза бербейби деген ойго келгем. Себеби уйкаш авторду кысып аткандай, толугу менен…..

Бектуруш Табалдиевдин поэзиясына күбө болуңуздар

Ырдын тулкусун жакшынакай уйкаштар, образдуу салыштыруулар, жугумдуу метафоралар, таасирдүү боёктор, туюнтмалар менен шөкөттөп жазган пейзажист, чебер сүрөткер, синэстетик, интеллектуал акын Бектуруш Табалдиев Салгаманинин чыгармачылык кечеси өтөт. Поэзия кече акындын “Аты жок” китебинин бет ачары менен коштолуп, адабиятчылар автордун чыгармачылыгы боюнча сөз кылып, поэзиясы окулуп, обондуу ырлары ырдалат.  Поэзия кечеге катышууну каалагандар үчүн эшик ачык. Келип жан дүйнөңүздөргө азык алып кетүүгө чакырабыз. Ыр күйөрмандарын 2022-жылдын 28-январында саат 14:00дө Т.Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинде күтөбүз. Тосордо “Чөккөн тоолор окшошот мис чөөгүнгө, чокуда кар агарат пил сөөгүндөй. Жаш сулуунун булгаган жоолугундай, “жарк” дейт толугу менен…..

Бектуруш Салгаманинин жаңы китеби жарык көрдү

Акын Бектуруш Таабалдиевдин (Салгамани) жаңы китеби жарык көрдү. Аты жок китеп жалпы окурмандарды кайдыгер калтырбайт деген ойдобуз. Төмөндө китептин баш сөзүн окурмандардын назарына сунуштайбыз. Ал эми китеп алууну каалагандар борбордук аянттагы “Сонун го” китеп дүкөнүнө кайрылып, сатып алсаңыздар болот. Классик акындын ааламы Бул – Бектуруш Салгаманинин жаңы китеби. Сөз ошол тууралуу болмокчу. Ириде таң калтырчу жагдайы – аталышы. –Аты жок да китеп болобу?-дейсизби? Болот экен, мына, аты жок, а автору бар. Буга дейре «Кийиз китеп», «Чөп китеп», «Ылай китеп» аталышында китептер чыккан. Бектуруш аз жазат, анан ошол саналуу туундуларынын жарыкка толугу менен…..

Бектуруш Салгамани: Кечээ гана сүлкүлдөп жүргөн бакта, кайда менин күз деген коңур атым?

Кайда менин күз деген коңур атым? Сөөлөтүнө, көркүнө тоюп дайым, сук артчусуң көргөнүң, жолукканың. Кечээ гана сүлкүлдөп жүргөн бакта, кайда менин күз деген коңур атым?   Туйлачу ээлеп тоо, кыр, бак, шүдүгөрдү, токчулуктун, төр, дандын жыты келчү. Тула бою, тердиги – күмүш эле, токуганмын күн түспөл күмүш ээрди.   Күмүш – жүгөн, чылбыры башындагы, күмүш, мистен болчу – үртүк, жабуулары. Шыңгырачу да күмүш үзөңгүсү, шуулдап турчу жел, шамал жалындагы.   Күндөп-түндөп айкырып, кишинечү, кишинесе жер, асман титиречү. Чапсам дегем көк бөрү, улактарда! – чыктым бактан табалбай изин эми.   Уктап толугу менен…..