КР Эл жазуучусу Орозбек Айтымбетовго 75 жыл

Жазуучу, драматург жана тарыхчы Орозбек Айтымбетов көзү тирүү болгондо 75 жашка чыкмак. Ал 1947-жылы 16-августта Ысык-Көл районундагы Сары-Камыш айылында туулган. 1964- жылы Балыкчы шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы он бир жылдык орто мектепти бүткөндөн кийин ошол калаадагы кеме чарбасында матрос, ушул шаар менен аскердик гарнизондун футболдук тандалма командасында келишим боюнча оюнчу – тренер, “Тамчы” совхозунун курулуш бригадасында жумушчу, “Союзпечаттын” Ысык-Көл райондук агентствосунда эксплуатациялык иштер боюнча инструктору болуп иштеген. 1966-67 – жылдарда Токмок шаарындагы улуттук мектептер үчүн орус тил мугалимдерин даярдоочу бир жылдык окуу жайды ийгиликтүү аяктагандан кийин өз айлында, Ат-Башы жана Кочкор толугу менен…..