Бейшебай Усубалиев: Бешик, же дил акыны

Бешик, же дил акыны (эссе) Азыркыларды билбейм, биз баарыбыз эле бешикте чоңойдук. Андыктан биздин үнүбүз чыкканда, апабыз чуркап келип, колун бешикке тийгизер замат, ушуну эле күтүп жаткансып тып басылган чыгарбыз, анан акырын жай терметип киргенде, магдырап уйкуга кеткендирбиз. Азыр мен ушинтип элестетем. Бирок рух бешигимди жакшы эле билем. Ал кичинекей кезимде бирде көзүмдү бакырайтып, бирде коркконумдан бүрүшүп уккан жомокторум, кийин өзүнчө эле бир ажайып дүйнөгө ээрчитип кеткен окуган китептерим эле. Ошол рух бешигимдин бири Гүлсайра эженин чыгармалары болчу, мен анын рух бешигине канча жашымдан термеле баштаганымды билбеймин, бир билгеним – мен толугу менен…..

Эл акыны Гүлсайра Момунова дүйнө салды

Кыргыз маданияты жана адабияты оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын Эл акыны, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун жана Журналисттер союзунун мүчөсү Гүлсайра Момунова узакка созулган оорудан улам бул дүйнө менен кош айтышты. Акын Гүлсайра Момунова Талас облусунун Бакай-Ата районуна караштуу Кең-Арал айылында 1937-жылдын 30-декабрында жарык дүйнөгө келген. 1955-жылы Талас шаарында орто мектепти, 1960-жылы В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер институтун ийгиликтүү аяктаган. 1961-1969-жж. «Советтик Кыргызстан» гезитинде кызматкер, 1971-жылдан «Кыргызстан» басмасында редактор, 1973-1993-жж. «Кыргызстан аялдары» журналында жооптуу катчы, башкы редактордун орун басары, болуп эмгектенип жүрүп, эмгегинин үзүрү катары 1993-жылы республикалык маанидеги персоналдык пенсияга чыккан. толугу менен…..