Каниет Орозбеков: “Жакса экен” деп келип кезигүүгө, “Жаксам экен” деп тилеп кайырлаштым

Каалабасаң Өтүмдү ал, көзүмдү да оюп сал, Өпкөмдү үзүп, баштан ары коюп кал! Бүгүн бөлөк пери менен кезиктим, Күчүң жетсе мына турам, союп сал!   Өзүңдөн көр чакырганда келбеген, Өчпөй жүрөк согуп турса дембе-дем. Дагы далай перилерге жолугам, Дат басууга келипминби эмне мен?!   Сен мылтыксың, мен бутамын. Бутаны ат! Сен түтөсөң ал жалбырттап тутанат. Билесиңби, сен көгөртө чымчыган Булчуңумду ал кыз койду укалап.   Каршы эмесмин атаандашсаң бар, жөнө! Кайып болот жаз келгенде кар деле. Эрин өптүм балдан дагы тап-таттуу, Эрдиң сенин эмне эле..? Бал беле..?   Көпкө турдук толугу менен…..