Мар Байжиев: Өлүм алдында

Өлүм алдында (аңгеме) Чекир Чыйкылдаков чепеңдеген, чарчы бойлуу, арыкчырай жигит. Бир нерсе талашса, же бирөө менен урушса, чекирейген көздөрү чекчеңдеп, үнү бирде өтө ичке, бирде коркурап чыгып, адамдын күлкүсүн келтирет. Чынын айтсак ичкилик дегенди түк жактыруучу эмес. Анткени, кичинекей кылт эттирсе эртеси ооруп калат. Ошондуктан бирөө конокко чакырса да барбай коюунун аракетин кылчу. Бирок, бүгүн бир топ жолдоштору кезигип калып, барбайм деп кыңырылса да болушпай аны пиво саткан жерге алып келишти. Мына пивонун ууздай аппак көбүгүн чебердеп үйлөп, шашпа-а-ай кичинеден жутуп, курдаштары менен тамашалашып турат. Бүгүн майрам, анын үстүнө мурда толугу менен…..

С.Эралиевдин чыгармачылык өнөрканасы

С.Эралиевдин чыгармачылык өнөрканасы Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзу КР Баатыры, КР Эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин 100 жылдыгына карата А.Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында жаш калемгерлер үчүн “С.Эралиевдин чыгармачылык өнөрканасы” аттуу семинар өткөрдү. Семинарга ф.и.к. Г.Станалиева модераторлук кылып, КР Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Н.Калыбеков, орун басары К.Кадыракунов, ф.и.д. профессор Б.Усубалиев, ф.и.д. А.Эгембердиева, ф.и.к. А.Токтоматовалар катышуучуларга лекция окушту. Ф.и.д. профессор Б.Усубалиевдин “С.Эралиевдин “Жүз жылдар мындан кийин да” ырына лингвопоэтикалык анализи” окурмандардын кызыгуусун арттырды. Ф.и.к. А.Токтоматованын “С.Эралиевдин “Ак Мөөр” поэмасындагы сүйүүнүн берилиши”, ф.и.к. Г.Станалиеванын “С.Эралиевдин тематикалык-идеялык изденүүлөрү” аттуу лекциялары калемгерлер үчүн чоң сабак толугу менен…..