Чоюн Өмүралиев: Көлчүктөн Айды көргөн жазуучу

Көлчүктөн Айды көргөн жазуучу Жазма адабиятыбыздын залкарларынын кийинкилери Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков, Шабданбай Абдыраманов, Сагын Өмүрбаев окшогон жазуучуларыбыздан улам 60-жылдары кыргыз адабиятынын дүркүрөп өскөнү баарыга маалым. Ал кыргыз адабиятында гана эмес бүтүндөй Совет адабиятында орчундуу мерчем болгон. Алардын соңунан Кубатбек Жусубалиев, Мурза Гапаров, Ашым Жакыпбеков жана башка калемгерлер удаама-удаа, жарышып чыга келишкен. Алардын кийин чоң проза суюлуп барат, ал жүктү көтөрүп кетер жаңы калемгерлер чыгабы деген түкшүмөл суроо мага дайыма келер эле. Проза – турмуш менен келчү оокат экен. Оомал-төкмөлүү замандагы окуяларды чагылдырып, алар адамдарды акылгөйлүккө жетилтип, ойго салган чоң толугу менен…..