Роберт Рождественский: Мен кинодублёрмун. Уктуң беле бул кесип жөнүндө?

Роберт Рождественский ***** — Сүйүүмдү берейинби сага? — Берчи. — Ал ылайда да. — Ылайдагы сүйүүңдү бер. — Төлгө салгым келет… — Төлгө салчы? — Сура. — Мисалы, эшик чертсем… — Киргизем. — Эгерде, чакырсам… — Барамын. — Анда эгер, бактысыздык? — Бактысыздыкка да. — Эгерде алдасамчы? — Кечиремин. — “Ырда!” – буйруйм сага… — Ырдайм. — Досуңа эшикти жап… — Жабам. — Айтсам сага: өлтүр! — Өлтүрөм. — Айтам сага, өл! — Өлөмүн. — Эгер чакап кетсемчи? — Сактаймын. — Эгер жаның ооруса? — Чыдайм. — Эгер дубал болсочу? толугу менен…..