Сүйүнбай Эралиев: Ак Мөөр

Окуучуга Ак Мөөр кыздын күндөй жарык элесин, Билем сен да унуталбай келесиң. Укканың да, балким, бардыр эсиңде, Соң-Көлдөгү анын соңку керээзин? Аны кайра бүгүн сага апкелдим. Жай олтуруп, сыр алышкын сен өзүң. Кокус кетсе махабатың ойгонуп, Эркине кой, ээлейм десе ээлесин.   Ак Мөөр анык турган болсо оюңда, Аттан анда алыс Соң-Көл боюна. Көл шарында сүзүп ойноп шарактап, Ал алиги кыздар курган оюнда. Аңдып жүргөн жигиттер да канчалык, Арзысак деп ал бир карап коюуга. Көптөн көрбөй, куса болуп санааркап, Сагынганым алам мен да моюнга.   Баягы көрк, баягы эрке сулуулук, толугу менен…..