Жазуучулардын катары жаңы мүчөлөр менен толукталды

КР Улуттук жазуучулар союзуна жаңы мүчөлөр кабыл алынды. Жазуучулар союзуна мүчөлүккө өтүү үчүн  келип түшкөн арыздарды карап чыгып, проза, поэзия, адабий сын, балдар адабияты жана публицистика секциялары 20 калемгерди кабыл алуу боюнча чечимин чыгарган. Кабыл алынган чечимдин негизинде КРУЖС төрагасы Н.Калыбеков 2021-жылдын 4-июнунда “КР Улуттук жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алуу боюнча атайын комиссиянын чечимин бекитүү” жөнүндө №12 буйругуна кол койгон. Төмөндө КРУЖС мүчөлүккө кабыл алынган калемгерлердин тизмеси: Рысбек Эшматов Аскар Медетов Кыялбек Акматов Улан Дөөлөтов Акжол Доранбек уулу Адилет Зарылбек уулу Сайра Батыркулова Садырбек Турдубек уулу Калича Жакыпова Рыскүл Изатова толугу менен…..

Эрнис Турсунов: Ошондогу алма жыттуу ырлардан, Ооз тий деп, сунуш кылам силерге

Кырк жыл Көрүп калып энемдин, Көк жибектен көйнөгүн. Соороно албай термелдим, Солкулдады бөйрөгүм.   Көрүп калып энемдин, Көк шайыдан жоолугун: Сан-санаага термелдим, Оп-соо туруп оорудум.   Кымбат жүзүн энемдин, Кырк жыл болду көрбөдүм. Дале жашап келемин, Бармын, эне! Өлбөдүм!   Кара жерде калп жатат Калпты байкайм кадам сайын басканда, Калп – катарда, чындык алыс – асманда. Канча жандар калпты чындай соктурган, Карап жатат мүрзөдөгү таштарда.   Кайсалактап чындык издеп бара бер, Калпың чыгып шорголосун кара тер. Баш адашкан кылмыштарды канча бир, Басып жатат мисирейген кара жер.   Жай тапкан соң толугу менен…..