Бердибек Жамгырчиев: Эзелкидей тоо жаңыртып дүбүртүм, Келген душман айбатымдан түңүлсүн

Кыргыз жери – тирүүлүк бактысындай Тузагынан турмуштун чарчаганда, Карааныңа бой таштайм ээ, Мекеним! Өз уулдарың өйдө-ылдый калчаганда, Өзөгүңө дарт түшөр кээде сенин.   Эргүү берип жүрөккө эчен жолу, Өмүрүмө тирүүлүк отун жаккан. Кандай гана аруу жол – Мекен жолу, Дайым жарык, дайым шар тосулбастан.   Кыргыз жери тирүүлүк бактысындай, Чөйчөгүнө калкынын толуп турган. Кыргыз жери бейиштин ачкычындай, Түбөлүктүү жыргалга жолуктурган.   Ала-Тоодо төрт мезгил кулпурат жер, Кудай бизге бербептир бекер жерден. Үй-бүлөгө, элиме ынтымак бер, Мекенимдин ташындай бекемделген.   Ата журттун ачылган гүлдөрүндөй, Биздин кыздар көрк берет эл ичине. Жигиттери толугу менен…..