Садырбек Турдубек уулу: Үрккөн аттай ай – күнүм таскак салса, Үрөй учат сүйрөлгөн чабандестей

Темир жол Суктантат темир жол ой өстүрө, Сулаган бир гана поездине. Тепселбес машина, атка дагы, Темир жол сымалдар чогуу өткүлө.   Темир жол башкага жол болбогон, Тешилип асфальттай кордолбогон. Поруму түгөйүн күтүп жашап, Поездден бөлөктү ойлонбогон.   Рельсага лирика ырын ырдайт, Дөңгөлөк тынымсыз шарактаган. Эң таза сүйүүгө үлгү — поезд, Эч качан жолунан адашпаган.   Жашоодо бир‐бирин сүйгөн жарлар, Жашайлы рельсадан үлгү алганча. Көп күтүп көмүлөт топуракка, Көмүр кан — поезди жүрбөй калса.   Өлбөс болуп жаралдым Өмүр деген кыска тура деп кейип, Өксүп жатып мен бир түнү уктадым. Өлүмү толугу менен…..