Маметибраим Жаныбеков: Төгүлгөн кирпиктериң, жылмышып жамалыман, Оролуп бүт денеме, куланат таманыма

Акын жана котормочу Маметибраим Жаныбеков 1963-жылы Кара-Кулжа районуна караштуу Кызыл-Жар айылында жарык дүйнөгө келген. 1996-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. “Мезгил, мекен, апам жана мен”, “Тамчыдагы күн”, “Тагдыр тандыры” аталышындагы поэтикалык китептердин, “Оомат” аттуу даректүү баяндын автору. М.Жаныбеков Бабурдун рубаилерин, Ал-Хорезмдин “Махабат-намесин”, Ахмед Яссавинин “хикметтерин” кыргыз тилине которуп, окурмандарга тартуулаган. Жүрөктөр Ар пенденин көөдөнүн тээп, туйлап жаткан жүрөктөр, Ыйман, мээрим, ак сүйүүгө кең бурчуңдан түнөк бер?! Менменсинген текеберди тизгин кагып жоошутуп, Колдон келсе так секиртпей Ак жолуна сүрөп көр? Ар пенденин көөдөнүн тээп, туйлап жаткан жүрөктөр.   Тирүүлүктө толугу менен…..