Өмүрбек Тиллебаев: Жаз, уч, Элгиза, асман сенин канатың!

Асман сенин канатың Дүйнө хаостон жаралган. Алгач баары аралашып ачылганы ачылган, чачылганы чачылган бойдон жаткан. Жүрө-жүрө асман асмандан, тоолор тоолордон, деңиздер деңизден орун алып, бир иретке түшкөн. Кыргыз адабиятында да учурда дал ошол хаос, башаламан заман жүрүп жатат. Азыр китептен акын көп, акындан китеп көп. Албетте, алардын баарын акын, китеп деп айтканга ооз барбас. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы “массалык маданияттын” арааны жүрүп жаткан кез. Кызылы менен саманы, жакшысы менен жаманы аралашып жаткан чаң-тополоң дүйнөдөн канткенде чыныгы акынды, сүрөткерди ылгап алабыз? Маселе ушунда. Жаш акын Элгиза Бусурманкулованын ырларын жакында гана сайттардан окуп толугу менен…..

Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын

Урматтуу калемгерлер, адабият сүйүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун Башкармалыгы 2 айлык каникулдан кийин кайрадан өз ишин баштады. Жаңы дем, жаңы идея, чыгармачылык эргүү менен көп иштерди аткарабыз деген максаттарыбыз бар. adabiyat.kg сайты сиздерден жакшы сунуш пикирлерди, мыкты чыгармаларды күтөт. Биз менен кызматташып туруңуздар. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын!