Болотбек Акматов дүйнө салды

Кыргыз адабияты оор жоготууга учурады. КР Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү,  Педагогика илимдеринин доктору, профессор Болотбек Акматов дүйнө салды.  Болотбек Акматов 1963-жылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районуна караштуу Көк-Мойнок айылында туулган. 1988-жылдан тарта республиканын жогорку окуу жайларында эмгектенип келген. Педагогикалык ишмердүүлүгүн азыркы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен баштап, окутуучу, ага окутуучу, доценттин милдетин аткаруучу, кафедра башчысы кызматтарын аркалап келген. Ал К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде 2012-жылдын 1-сентябрынан тарта Кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы болгон. Мына ошол мезгилден бери аталган кафедрада доценттин жана профессордун милдетин аткарып, студенттерге кыргыз адабияты боюнча сабак берип келген. Ал толугу менен…..

Султан Раев:Суу

Суу – Маркумду сууга ала баштады! – деди боз үйдөн чыккан чокчо сакал, жаш молдо. Котологон элдин аягы тартылып, өкүрүп келгендер да үн чыгарбай калды. Боз үйдөгү аялдардын да кошогу токтоп, үн басылды. Жаш молдо Жоомарт турган жерге басып келип: – Авамы сууга ала баштады, сиз да киресизби? – деди. Жоомарт бу суроого эмне деп жооп берерин билбей, жанында турган кексе аксакалга карады. Чал жаш молдого карай үн катты. – Ата Жоомарттыкы болгону менен, – чекесине конгон тебетей алдынан көзүн жүлжүйттү чал. – А көптөн бери шаарда туруп калып, анын толугу менен…..