Уильям Джейкобс: Үй бүлѳгѳ кам кѳрүү

Үй бүлѳгѳ кам кѳрүү Соода токтоп калганынан пайдаланып, бир фунттук шекерди пакеттерге салып таразага тартып жаткан Жерншо мырза колдорун ушалап, жаңы эле дүкѳнгѳ кирген бою узун, күнгѳ күйгѳн мырзанын буйрутмасын күтүп калды. Бырыштарга баткан кѳк кѳздѳрүнѳн улам, кырк жаштардагы жакшы сакталган киши экен деп ойлоду. -Харри сенсиңби! –Жерншо кыйкырып жиберди. – Харри Баррет! -Ооба менмин! – деди тигиниси кучагын жайып. Толкунданган Жерншо кол алышып, дүкѳндүн аркасындагы чакан конок бѳлмѳгѳ жолдоду. -Он беш жыл – отургучка отуруп жатып Баррет айтты – баары баягысындай, эч ѳзгѳрбѳптүр. -Веб кѳчѳсүндѳгү үйүнѳ Барретти киргиздим деп толугу менен…..