Шекербек Калыков: Лифт

Лифт Ошо күнү үйгө жетүү азап болду. Дагы түнөбөй каламынбы деп сарсанаа болгонуму айтпа. Зыңылдап эле баратабыз. Баягы тааныш теректи издейм. Көрүнбөйт. Улам эшик ачылганда эле издегеним бай түп терек. Канча сүздүм. Сүзбөсөм тааныбайт элем да. Андан калса, менин токтоочу жайымдын белгиси. Аялдаманын эле астанасында турат. Аны сүзбөй коюу мүмкүн эмес, соо эле болбосоң. Зыңылдап эле баратабыз. Баары масты биринчи жолу көргөнсүп оңурая тиктешет. Тегерегиме көз жүгүртсөм, өң тааныштай… Чыны кичине жетпей турду. “Жүр” десе эле макул болчудаймын. Эч ким менин дартимди билбейт. Чөнтөк эбак какталган. “Дагы жакшы жол киреге толугу менен…..