Кеңешбек Асаналиев: “Майдан” романынын майданында

“Майдан” романынын майданында Узакбай Абдукаимов менен кайрадан кездешип, кайрадан көркөм чыгармачылыктын татаал жолдорунда дал ушул залкар ишмердин өзүнүн жеке адабий тагдырына кадимкидей катышып, күбө болом деп эч качан ойлогон эмесмин. Ырас, элүүнчү жылдардын экинчи жарымында Ленинграддан кайтып келгенден кийин Узак ага менен көп эле жолугуп, көбүнчө тиричилик-турмуш деңгээлинде сүйлөшүп, аңгемелешип деле жүрдүк. Фрунзе шаары анда азыркыга салыштырганда өтө эле чакан эле, “Ала Too” кинотеатрынын тегерегинен, “Дубовский парктан”, Дзержинский бульварынан айрыкча дем алыш күндөрүндө каалаган кишиңе жолугуп калышка толук шарт бар болчу. Узак аганы көбүнчө балкар акыны Кайсын Кулиев, котормочу С.Бектурсунов, толугу менен…..

Турар Кожомбердиев: Эмнегедир от бир буюм сезилчү, апакемдин колдорунан жаралган

Энем жана от Мейли кышта, бурганактын шаңында, мейли күздө, мейли жаздын таңында, коломтону элестетсем энекем, күйпөлөктөп отургансыйт жанында.   Куурай терип, тезек терип жакканы, камданчубуз казанга нан жапканы. Эмнегедир от биздики дечүмүн – апамдардын өздөрү ойлоп тапканы.   Казан шуулдап, түбү көөлүү карарган, от күчөөчү коломтого таралган. Эмнегедир от бир буюм сезилчү, апакемдин колдорунан жаралган.   Эстен кетпейт өткөндөрдүн элеси, малчылардын күнгө күйгөн денеси… А мен отту бир туугандай сезчүмүн – апам болчу анын дагы энеси.   Тиштеримде карсылдап тоо ышкыны, атам мага мингизчү көк быштыны. Тентек кылсам дүңкүлдөтчү жонумду, толугу менен…..