Гүлзада Станалиева: Жолдогу тагдырды жазган акын

Жолдогу тагдырды жазган акын Быйыл мыкты жаңы чыгармалардын авторлоруна ыйгарыла турган 2022-жылдагы “Алтын калем” сыйлыгынын поэзия номинациясындагы жеңүүчүсү акын Нарсулуу Гургубаева болду. Анын бул жеңишке жеткирген жаңы ырларын кийинчерээк талдап чыгып, өзүнчө сөз кыларбыз. Азыр акындын 2016-жылы жарык көрүп, окурмандардын көңүлүн өзүнө дароо бурган, анын акындык дараметинин деңгээлин таасын көрсөткөн “Алыстагы ак жарык” ыр жыйнагы тууралуу мурда жазылган макалабызды кайра толуктап сиздерге сунуштагыбыз келди. Бул макалабыз “Алтын калемге” татыктуу деп табылган Нарсулуу Гургубаеванын чыгармачылыгынын өзгөчөлүгүн кайсы бир деңгээлде ачып берүүгө өбөлгө түзөр деген үмүттөбүз. Анда эмесе, аталган жыйнак тууралуу сөзүбүздү читать дальше……

КЫРГЫЗСКАЯ ЖЕНСКАЯ ПОЭЗИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Творчество кыргызских поэтесс является значительной частью кыргызской профессиональной литературы ХХ века. Если кыргызская литература в своем развитии достигла каких-либо успехов, творческих высот, то в этом несомненно есть особый вклад авторов-женщин. Разумеется, здесь речь не о том, чтобы строго различать “литературу мужскую” и “литературу женскую”, применяя гендерный подход в данной сфере. Но имеет смысл и определенная необходимость в изучении своеобразия творческой судьбы представителей прекрасного пола, поскольку помимо исторических условий на духовный мир женщин оказывали сильное влияние (и теперь продолжают влиять) менталитет кыргызов и нормы традиционной этики. Представляет большой интерес и обозрение читать дальше……