Таштанбек Чакиев: Мен турмушту минип алдым алкынтып, Турмуш бүгүн мени менен убара

Мекен, сенин тузуң таттуу Мекен, сенин тузуң таттуу, Уулдарың азамат! Төрүң кенен, бийик ашууң, Куш канаты талыгат.   Тили жүйрүк, көзү өткүр, Кол сунганы келечек. Элиң сонун – пейли кенен, Ыр-күүсү бар керемет.   Кызыл байрак кырка тарап, Кызы наздуу Мекеним. Алмустактан аяр тутуп, Аздектеген медерим.   Жылга-жыбыт, кокту-колот, Ар бир ташың баа жеткис. Сен экөөбүз киндик туташ, Жаралгандан эгизбиз!   Ала-Тоодой заңкайышкан, Карылары – кеменгер. Кагылайын Ата Мекен, Эсен-аман боло көр!   ***** Мүнөзү бар өзгөрүшчүл элиңдин, Дагы канча өзгөрүү бар ким билет!? Уулдарың кашкөй баатыр, эзелтен Каршылашы кара толугу менен…..

Акын Үрүниса Маматованын чыгармачылык кечеси

Т.Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында акын Үрүниса Маматованын чыгармачылык кечеси өттү. Бул кече автор өзү түзгөн “Чыгармачыл аялдар бирлиги” коому тарабынан уюштурулду. “Китеп билет” деп аталган иш чара элди китеп окууга үндөө максатында мындан ары да улантылат.

Бектуруш Табалдиевдин поэзиясына күбө болуңуздар

Ырдын тулкусун жакшынакай уйкаштар, образдуу салыштыруулар, жугумдуу метафоралар, таасирдүү боёктор, туюнтмалар менен шөкөттөп жазган пейзажист, чебер сүрөткер, синэстетик, интеллектуал акын Бектуруш Табалдиев Салгаманинин чыгармачылык кечеси өтөт. Поэзия кече акындын “Аты жок” китебинин бет ачары менен коштолуп, адабиятчылар автордун чыгармачылыгы боюнча сөз кылып, поэзиясы окулуп, обондуу ырлары ырдалат.  Поэзия кечеге катышууну каалагандар үчүн эшик ачык. Келип жан дүйнөңүздөргө азык алып кетүүгө чакырабыз. Ыр күйөрмандарын 2022-жылдын 28-январында саат 14:00дө Т.Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинде күтөбүз. Тосордо “Чөккөн тоолор окшошот мис чөөгүнгө, чокуда кар агарат пил сөөгүндөй. Жаш сулуунун булгаган жоолугундай, “жарк” дейт толугу менен…..

Кожогелди Култегин: Чырактар жарк эткенсип – киргенде сен, Чырайга чыга түшчү ресторан да!

Качып барам Сынгандай катар турган чыны жайнап, Сынды бүт жүргөн сага сыйым арнап – Супсулуу, мен сыйынган чырайыңдан Сур жылан чыккан үчүн зымыраңдап…   Мээримиң сезер элем куштап улам, Мээленет жебең азыр туш жагыман. Тебетей ичиндеги башым тоңот Телефон номуруңдун муздагынан.   Ырдасам – жалгыз өзүң угуучум-ай, Ыргакка төнүп кетчү сулуу чырай. Экөөбүз кирчү залдан корком азыр Экран ичинен сен чыгуучудай.   Жок эле ашык сөз да, ашык шамал, Жолубуз, катар бассак, ачык жалаң. Ал мезгил – азыр мага концлагердей, Арт жакты карап койбой качып барам.   Шопен Кайрыктарын карачы толугу менен…..

Нурийла Анарбаева: Тартсам дагы мен тартайын эзели, Азабын сен тарта көрбө кусанын

Чай демдеймин ырлардан Жамбаштап жатам жайлоо шиберинде, Жакшы сап тапсам деген тилегимде. Өрүлүп кыз чачындай тоодон түшкөн, Бото көз булак ырдайт өз тилинде.   Көп гүлдөр жашыл жайдан төрөлүшкөн, Ааламга атыр жытын жөнөтүшкөн. Ийкемдүү ыргалышат желге бийлеп, Сулуулук, аруулукка бөлөнүшкөн.   Көк тоолор булуттарды өңөрүшкөн, Түн кирсе жылдыздарды көтөрүшкөн. Бекемдик, токтоолук бар бойлорунда, Бир-бирин кучакташып жөлөнүшкөн.   Ааламда бир Ай, Күн бар көк тирешкен, Жөнөтөт нурун бизге ширелишкен. Нур кошуп жан дүйнөмө кубат алам, Жакшы ырдан чайга кошуп демдеп ичсем.   Куй шараптан Мен түшүмдө сени көрүп кусамын. Тартсам дагы толугу менен…..

Карачал Курманбаев: Максат, ойдун жок өңдөнөт ченеми, Тар сезилет бул дүйнөнүн кенени

***** Небак өлгөн жарды, ыйык, кандарың, Кайсыл жакка бекитишкен жандарын Эгер чындап карап көрсөң жакшылап, Эч ким билбейт кайсыл жакта калганын.   ***** Акыл жыйып аздан болсо басканың, Сен көрөсүң Теңиримдин жазганын. Сага укмуш кубулуштай көрүнөт, Сан жылдызга толгон көкмөк асманың.   ***** Максат, ойдун жок өңдөнөт ченеми, Тар сезилет бул дүйнөнүн кенени. Өмүр учкул өтүп кетет тез эле, Кандырбайсың каалаганча денени.   ***** Жүрөк иштейт тынымы жок кан айдап, Жүрүштөрүн сен тилейсиң кудайлап. Кан айдасын жүрөк иштеп тынбастан, Калса жаман кара жаның карайлап.   ***** Тагдыр салган жашоолордун тизгинин, толугу менен…..

Тенти Адышева: Ушул жыргал, жаркыраган күн бүтүп, Боз топурак кучагына барармын

Дайыма уктум Таалайдын таттуусунан татып ичип, Турмуштун ачуусунан кана жуттум. Тагдырдын татаал жолун тамтаң басып, Эчен жол аскасынан алыс учтум. Өмүрдүн өжөрлөнгөн күрөшүндө Көп жеңилип, аз гана уттум. Бирок да жашоо нурун күндө көрүп, Жагымдуу музыкасын дайыма уктум.   Тагдыр мени эркелетпеди Тагдыр мени эркем деди, Алчаңдатып эркелетпеди. Каарына алган канча күндөр Эч бир эстен кетпеди.   Рас, тагдыр эркем деди, Эмнеликтен эркелетпеди? Ката кетсе, кырсык басса Эч бир качан кечпеди.   Тагдыр айтат, – эркем дедим Бирок сени эркелетпедим. Билсең сага таалай бердим Баркын билсин жашоонун деп, Бала кезден толугу менен…..

Бүкадича Акимжан: “Үн катпа азыр… үмүттүн өңүн аздырып, Үшүгөн ойлор, чыкыроон шамал азгырып.”

 Бүкадича Акимжан 1983-жылы Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айылында төрөлгөн. 2000-жылы Кыргыз-Ата (учурдагы А. Парпиев) гимназиясын бүтүргөн. 2000-2005-жылдары арасында Ош Мамлекеттик Университетинин теология факультетин аяктаган. 2005-2008-жылдары Анкара Университетинде  педагогика тармагында аспиратурасын, 2016-жылы болсо докторантурасын бүтүргөн. Учурда жогорку окуу жайда мугалим. Үй-бүлөлүү, эки уулдун энеси.   МИГРАНТ Дүйнөнүн бир бурчунда шарактаган, Метронун үнү зээнин мазактаган, Мигранттын көңүлүндө муң-зары бар, Күлсө да, күлкү ууртуна жарашпаган.   Жуурулуп дүйнө менен баратса да, Жулунган ойлор дилди канатса да, Журтуна өгөй болуп бир муун өсөт, Мезгили өз өкүмүн талашса да.   Маңдайдан сылабаган мээрим төгүп, Мекендин толугу менен…..

Алиман Абдыкеримова: Асманды караганды жакшы көрөм…

Бата Бейпилдик белин үзүп келген бул ок, Бетмаңдай турган сымал көрүнүүдө. Келмеге аралашкан жашым, бирок, Бешик ыр менен ылдый төгүлүүдө… Абалың карап туруп, жаным бир ууч, Алапай таппай турам. Акыл айраң… “-Чыйрыкпай, чыптамамды жамын, -дурус!”- Баткеним, көздөрүңдөн бакырайган! Шилиге тийген октун шишигине, Шири-ин бир дары болуп ырым барсын! Ата-Журт таш тийсе да күчүгүңө, Душмандын төбөсүнө үйүр камчың! Кудайдан тилеп турам. Айыккының! Сөгүлгөн сөөгүң, сынган байрак, тулгаң. Башчы бер, сукпатындай кайырчынын, Тандооңо туш келсе экен кайраттуудан! Этеги толуп, элдин ырыскыга, Капсалаң жолу буулуп корумдалсын! Ый, санаа, ыза аралаш ушул батам, Оомийин!- толугу менен…..

Акын Керимбек Кадыракуновдун поэзия кечеси өтөт

2021-жылдын 28-октябрында саат 14:00дө “Сейтек” балдар борборунда КР Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары, акын Керимбек Кадыракуновдун поэзия кечеси өтөт. Акындын чыгармачылыгына арналган поэзия кечени ЭлТР МТРКсынын “Мени издесең ырларымдан табасың” теледолбоору уюштурууда. Кечеде автордун ырлары окулуп, ырчылар обондуу ырларын аткарып беришет. Жандуу ыр майрамга жандуу күйөрман болуп кетүүгө чакырабыз. Кирүү акысыз.