Аман Саспаев: Ууру

Ууру Колхоздун алма багына сакчы болуу милдетин алды да, Бөкөбай абышка бардык убактысын бакта өткөрүп калды. “Азыркы кишилер түшүнөт, кантип эле карасанатайлык кылып бир алма үчүн чарбактан секирсин? Мүшөктөн уурдоо жөнүндө ойлонуп да кажети жок. Балдар да мектепте окуп, тарбия алып жатышат, бул дүйнөнүн анык коргоочулары ошолор. Алар биз үчүн эмес, өзүлөрү үчүн коргошот. Анткени, биз – кары-картаңдар убакты келгенде тигилген алманы да таштап кете беребиз… Демек, эч ким да суук колун салбайт”, деп ойлонуучу Бөкөбай. Бирок бул ой чыныгы турмушка шайкеши барбы жокпу аны менен абышканын иши болгон жок. толугу менен…..

Эрнис Асек уулу: Тайгаланып кеткен Бакыт жүрөктөн. Тайыз сууга чөгүп өлгөн Ишеним

Кубаныч менен кайгынын, ачуу менен таттуунун, өмүр менен өлүмдүн “жарк” дей түшкөн учкундары Гитара Үнү чыкпайт, созолонбойт негедир, тыңшагансыйт ойлуу олтурган ээсин. 1987 Кемпир жана кумган Карган кемпир олтурат даарат алып, бырыш колго суу куят эски кумган. 1987 Музоо Колдорума тийип кетип суу тумшугу, колдорум самап кетти быдыр тилин. 1987 Абышка Күн табында олтурду бир картаң чал, аптап күнү соолуп жаткан көлчүктөй… 1987 Ширенке Көпкө жатты бир кычыкта ширенке, аягында калды жалгыз күйгөн тал. 1987 Кагаз Жүрөк эле алакандай бир кагаз, Окулду да, ошол замат тытылды. 1987 Жаздык Эки колдун толугу менен…..