Бектуруш Салгамани: Зоокадан агып түшкөн шагылдар – кар. Үңкүйөт түбү сууга малынган жар

Мухамед пайгамбардын турмушунан Куш уйку салып чак түш кезегинде, ойгонуп өйдө боло береринде, жатыптыр бала мышык жыргап уктап, жайылган чепкенинин этегинде.   Ширин бир жылмайды да ойлонбостон, мышыктын тынчын алып ойготпостон, акырын туруп кетти чапанынын этегин кесип таштап койгон бойдон…   Чалдар менен балдар -Бир бутубуз гөрдө турат эй, балдар, сыйдагыда, бизди байлап бериппи? Уят болот!-деп чалдар, троллейбуста топ балдарды зекишти.   Балдарды көп күнөөлөшкө негиз жок, бирдемени талкуулашып жатышкан. Байкашса орун бошотмок, булар деле салтты билип калышкан.   Бала болгон, чалдар ойлоп көрбөйбү, бекер эле беймазалап зекишти. Балдар эмне, толугу менен…..