Антон Чехов: Айлакер

Айлакер Кеч курун эки дос Невский проспектиси менен өткөн-кеткен тууралуу кобурашып келе жатышты. Анда-мында үйдүн морлору менен чиркөөнүн төбөсүндөгү ача темирлер кылтыйып уясына батып бара жаткан күн нурларына жылтырайт. Аба жаз жыттанат…. -Өлбөгөн жанга жаз келет! – деген ушул деди достордун бири экинчисин колдон алып. –Келбей кара жерге кирсин!-деди беркиниси. Жаз айынын неси жакшы, жердин бары баткак, өпкөсүнөн кагынып жөтөлгөн эле адамдар. Анан калса, дача ижарага алуу керек… анын бары акча… Сен Павел Иваныч, элеттик болгондуктан, албетте муну түшүнбөйсүң. Силер, элеттиктер дегеним, кайсы бир жазуучу белгилеп кеткендей жер астын-үстүн болуп толугу менен…..