Аман Саспаев: Чөйрө

Чөйрө Өзү жокто «абышка» деп коюп жүргөн, азыркы биздин үйдүн карысы Бегимбай, атамдын атасы – өзүмдүн чоң атам болот. Өз атам болсо, Ата Мекендик согушта, алыскы бир жерди жазданып түбөлүк көз жумган. Абышканын жашы сексенге таяп калса да, атка какайып отуруп алып, алыскы туугандарга чейин барып учурашат. Жүрүш-турушу чыйрак, акыл эси да өз жайында. Ал мени чоңоюп калган кезимде да орунсуз эркелетип жүрдү. Анын ушул баласаактыгын ойлоп, кээде, алыскы бир жерлерге кетип калгым да келүүчү. Бирок, куу чал так эле ушул ичимде жаткан оюмду сезип алгансып, башка туугандардын да, менин толугу менен…..

Максуда Ормонова: Менин апам

Менин апам Апамды сагындым. Аябай сагындым. Сагынычымдын чеги жок. Менин апамдай апа бул дүйнөдө жок! Жок! Албетте, жок! Ох-х, кандай гана мээримдүү. Боорукер, жүрөгү нурдан жаралган. Ар бир тамырынан кан ордуна нур агат. Сөзү балдан таттуу. Көзүн караган сайын карагың келет, жылуулугуна тойбойсуң. Апамдын баскан-турган ар бир кыймылы, сүйлөгөнү, күлгөнү, уктаса уйкусу да мени суктандырат. А жытычы, эч кимде жок жыты, мага дайым жыттанып турат. Апакай көйнөк, ак жоолук апама өзгөчө жарашат. Менин апам ак кийимдерди жакшы көрөт. Бул апамдын жүрөгүнүн таза, мөңгүлөрдөй бийик экендигин далилдейт. Апам да мени сагынды, толугу менен…..

Абдулазиз Мамбетбакиев: Асан менен Хасан

Асан менен Хасан Бар экен жок экен, ач экен ток экен, өткөн замандардын биринде Асан кембагал менен Хасан деген бай-манап болгон экен. Бир күнү Асан көчөдө бара жатса Хасан байдын ити чуркап чыгып Асандын аягын тиштеп алат. Ачуусу келген Асан итти таш менен урат, таш башына тиет да ит жан берет. Асандын бул кылган ишин көргөн Хасан бай казыга барып арызданат. Параланган казы ошол замат Асанды айдап келтирип тике тургузуп суракка алат: —Ой, чапаны тизесинен ашпаган неме! Сен эмне үчүн кыштагыбыздын урматтуу адамы Хасанбайдын итин күнөөсүз өлтүрдүң? —Мартабалуу казым! — толугу менен…..

Улан Дөөлөтов: Түш (аңгеме)

Түш (аңгеме) Атасынын чакыруусу менен борбордон жумушун таштап келген Тумарды эшиктин алдынан апасы тосуп алып, башына суу айлантканча бирдемелерди күбүрөнүп, – улаганы оң бут менен аттап кир – деди да чыныдагы сууну киши баспаган жерге серпип жиберип, эшиктин жанына көмкөрүп койду. Бардыгы чогулуп келип чайга олтурушканда эле Тумар: –Ата, бая күнкү баспай калган кыздын ата-энесине “бастырам” – деп сөз берип коюпсуз го? –Ооба, буйруса сенин жардамың менен басат! –Ал кыз канчада экен? –17 же 16 бы?.. –Европа медицина тармагынан бизден канча алдыга кеткен, 3 жылдан бери “мен” деген дарыгерлер бастыра толугу менен…..

Сүйөркул Тургунбаев: Мен өзүмдү эмир сезчүмүн, Баратканда сага жанашып

Бийик ойлор Көөдөнүңдө канча баккан гүлүң бар, ал гүлдөрдү сен бапестеп өстүрсөң. алар күтөт сенден мөлтүр тамчылар мөлтүр тамчы – сенин тунук ойлоруң шол ойлордон гүл барчалар ачылар ошол бийик идеялар шоораты Ата-Журттун асманында жаркырап салют сымал шоола чачып атылар элге, жерге той түшкөндөй чачырар.   Кыздары бышып мөлтүрөп -Кыякка кыяк кышмы-шыяк кыздары бышып мөлтүрөп азгырган тарап кайсыл жак?   Кулангабыз беренден кубандырган сөз чыгат: -кызыктырган ар убак Кызыл-Ай деп аталат Кыздаркандын айлы жак.   -Оң тарап да, сол тарап Жийденин жыты буркурап. Куштардын үнү чулдурайт Ушул жактын дайынын Жашырбастан толугу менен…..

“Касым Тыныстанов – Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери жана окумуштуусу”

КР Улуттук илимдер академиясында 20-майда мамлекеттик жана коомдук ишмер Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган “Касым Тыныстанов – Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери жана окумуштуусу” аттуу конференция өткөрүлдү. Конференция КР УИАнын Б.Жамгырчынов атындагы Тарых, археология жана этнология институту, Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту жана КР Президентинин Аппаратына караштуу Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарынын “Мурас” фонду тарабынан уюштурулган. Ага КР УИАнын президенти М.С.Жуматаев, академик А.Акматалиев, филология илимдеринин доктору, КРнын президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын  төрагасы С.Мусаев, “Мурас” фондунун төрагасы К.С.Молдокасымов, саясий жана мамлекеттик ишмер М.Шеримкулов, чет элдик окумуштуулар, журналисттер, толугу менен…..

К.Басылбековдун “Туюктар” китебинин бет ачары өттү

Бүгүн Г.Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде акын, котормочу К.Басылбековдун “Туяктар” аттуу китебинин бет ачары болуп өттү. Китептин бет ачарына арналган иш-чарага КРУЖС төрагасынын орун басары, акын К.Кадыракунов, КР Эл акыны К.Бакиров, КР Маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер Б.Максүтов, Б.Чотурова баштаган акын-жазуучулар, котормочулар, өнөр адамдары, автордун жакын санаалаштары жана ыр күйөрмандары катышты. Кечеге модераторлук кылган К.Кадыракунов автордун ырларынан, котормолорунан окуп берип, келген меймандарга автордун бейнесин ачып, тааныштырды. Кеченин коноктору акындын котормочулуктагы талыкпаган эмгегин баса белгилешип, жарык көргөн алгачкы автордук жыйнагы менен адабиятка жаңылык алып келгенине токтолушту. КРУЖСнун котормо багытынын дыйканы, 14 котормо толугу менен…..

Өмүркул Кулумбаев: Өлүм абзел, өмүр бүткөн күн келээр, Эй табият, анда жашым гүлгө бер

Күлүк келет Күлүк келет төрт аягы соруп жер, Күү-шаа түшөт тогуз баллда согуп жел. Күйгөн таштар туягында быркырап, Кымкаарланат кирпигине тоңуп тер. Күлүк келет кирген суудай күрпүлдөп, Куйрук-жалы куюн болуп сур түрмөк. Дабышына кулак-башы жарылып, Далы тосот улуу тоолор диртилдеп. Күлүк кызуу, кош кулагын жапырып, Көбүк “бурт-бурт” оозу кулач ачылып. Куукулаган элдин үнү кырчада, Сом камчыдай соорусуна басылып. Күлүк келет койгон жерге чектелип, Кош өпкөсү — куш канаты кейптенип. Ак жоолугун бек байланган боз бала, Ат үстүндө ал да барчын көздөнүп! Изде мени Изде мени жылкычыдан, койчудан, Пахтачыдан колу тынбай толугу менен…..

Акын, котормочу К.Басылбековдун “Туюктар” аттуу китеби жарык көрдү

Акын, котормочу, КР Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Кубанычбек Басылбековдун “Туюктар” аттуу китеби жарык көрдү. Бул китеп К.Басылбековдун автордук алгачкы китеби. Буга чейин акындын 14 котормо китеби чыккан. Өмүрүн котормого арнаган акын чыгыш таасирлеринен улам “туюктарды” жаза баштаган. Туюктар – көп маанилүү бир сөздөн турган омонимдер менен жазылган ырлардын түрмөгү. Бул ыр түрмөктөрүн жазгандар XIV-XV кылымдардын ортосунда жашап өткөн өзбек элинин классик акындары Лутфи (1366-1466), Захиреддин Бабур (1483-1530), Алишер Навои (1441-1501), Юсуф Амири жана Атаи (XV к.), Мухаммед Риза Агахи (1809-1874), алардан кийин Хамза Хаким-заде Ниязи (1889-1929) болгон. Кыргыз поэзиясында буга толугу менен…..

Амангелди Мисиров: Тарбия издеген бала

Тарбия издеген бала Качан экенин ким билсин. Мындай бир окуя айтылып келет. Узак жолдо үч жолоочу бири-бирине кезигип калып бирге жол тартышат. Анын бирөөсү чачы агарып улгайып бара жаткан адам, экинчиси кермурут жигит эле. Үчүнчүсү болсо алардан бир топ жашы кичүү кичинекей бала экен. Жолдо баратып тиги эки киши бирдемелерди жашырып, шыбырашып сүйлөшө башташат. Бала алардын сөзүнө кулак түрбөй тез–тез алдыга басып кетет. Бир топ жол жүргөндөн кийин тиги экөө жол боюндагы жалгыз үйдүн ээсин чакырып, эшигин чертип көрүп, эч ким жооп бербеген үйгө кирип кетишет. Бала болсо аларды карагысы толугу менен…..