Фридрих Шиллер: Опколжуткан жаламада жол жатат – Ортосунда өлүм менен өмүрдүн

Фридрих Шиллер Немец акыны (1759 – 1805) ********** Көрбөгөндөр жараланган жүрөктү – Көрбөгөнү ай-чырайлуу чүрөктү. Укпагандар шат күлкүсүн селкинин – Укпаганы кубанычтын эпкинин.   Жаңы кылым Адамзатка тынчтык келчү кайсы убак? Ал дегеле азат күндү көрөбү? Эски кылым кеткен эле кансырап, Эмки кылым канга оролуп төрөлдү.   Эски адат, эски каада бүлүндү, Эл маталган уруулук салт үзүлдү. Кары Рейн, Нил кудайы, мухиттер, Бүркөдүбү согуш, сенин жүзүңдү?   Эки тарап чагылгандай чартылдап, Эрегишип найзалары жаркылдап. Дүйнө жүзүн бөлүштүрүп жатышат, Адамзатты муундуруп алкымдап.   Тартып алып алтын, акак таштарын, Талоончулук зомбулугун баштады. толугу менен…..