А.С.Пушкин: Кавказ туткуну 

Кавказ туткуну  Арноо (Николай Николаевич Раевскийге) Жан досум, cѳзүмдү ук кулак салып, Эркиндик музасынан* сага алып, Арнадым куугун кѳргѳн чердүү ырды, Бош кезде боюм балкып, күйүп-жанып. Күнѳсүз, кубаныч жок кыйналганда, Туш-туштан ушак шыбыр таралганда, Түсү суук, кыянатчы болот канжар Жол тосуп, туура тартып, кадалганда, Уйкусу мухаббаттын болуп үстүн Мерт кылып мени ѳлтүрѳ талаганда, Жаным жай тынычтыкты сенден мен таап, Мени сен, чындап сени сүйдүм мен да. Тийгенде мага бороон бет алдымдан Дуба окуп, “беттен кайтпа” дегенмин да. Кайгылуу капа баскан күндѳрүмдѳ, Муӊканган менин зардуу үндѳрүмдѳ, Кавказдын тоосу мага ой түшүрдү, толугу менен…..

Александр Пушкин: Поэзиядагы тантыктыктын эки түрү бар: бири – …

АЛЕКСАНДР ПУШКИН АР КАЙ ЖЫЛДАГЫ БАЙКООЛОР (Учкул ойлор жана үзүндүлөр) Бизде адабият бар, бирок адабий сын али түптөлөлек. Вольтерди билбеген, франмосондор тууралуу түшүнүгү да жок кемпирлер куу чирендерди франмосон, волтерянчы деп тилдеген сыяктуу эле журналисттер жазуучуларды романтика менен тилдейт. * * * Француз сынчыларынын романтизм тууралуу өз түшүнүгү бар. Алар кырданып кыялданган же кайгырып ындыны өчкөн чыгармалардын баарын эле романтика деп коюшат. Атүгүл айрымдары жаңыраак сөздөр менен сабатсыз саптарды да романтизмге такайт. Ошентип байыркы салттарга байланган, грек ыр түзүлүшүн француз тилине жөндөп салалбаган акын Андрей Шенье да романтик акындардын тизмесинен толугу менен…..