Драматургия жана театртаануунун 10 айлык курсу башталды

КР Улуттук жазуучулар союзу жана Кыргызстан театр ишмерлер союзу “Драматургия жана театртаануунун 10 айлык курсун баштады. Окуу курсу жумасына үч жолу Т.Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өтүп турат. Лектору КР Маданиятына эмгек сиңирген ишмер, театр сынчысы, драматург Ж.Кулманбетов.