Касымалы Баялинов: “Сыртынан сылангандардын ичи көңдөй болот”

(“Кыйын өткөөл” повестиндеги кызыктуу нускалар) ***** Канча жесе да кардына как, жумуруна жук болбогон тамаксоо, алкы бузук, ач көз адамдар бар. Апам ичти күйгүзүп ушундай адамга турмушка чыгып олтурбайбы. ***** “Асылган оору алмайынча койбойт” деген сөз бар. ***** Сыртынан сылангандардын ичи көңдөй болот. ***** Өлүм аз кылат, оору кор кылат. **** Өз жерибизге жетип, агын суусунан татып, атыр жыттуу чөбүн искеп өлсөк, арманыбыз болбос. ***** Ишиң оңолгончо, итиңе кош арт. ***** Заалымдар болгон жерде кулактуу дүлөй, тилдүү дудук болгонуң жакшы. ***** Оюм учуп алда кайда жүрөт: кээде аларды издеп таап толугу менен…..