Сулайман Рысбаев: Жакшы ата издеген бала тууралуу жомок

Жакшы ата издеген бала тууралуу жомок (Бүгүнкү күндүн жомогу) Ушул эле биз жашаган чоң шаардын четинде бир эрке тентек бала жашачу. Анын атасы өз эмгеги менен күн көргөн, баласынын да эмгекчил болуп өсүүсүн тилеген карапайым адам экен. Ал эрке баласына күндө акыл кеңештерин айтып, кичинекей болсо да татынакай, кооз, айланасы бак-шактуу үйүндө жашап жатышыптыр. Эрке баласы атасынын тапканын ичип-жеп, сатып берген кийимин кийип, үйдө жүрсө уйкуга, талаада жүрсө оюнга тойбойт. “Окуп жатам” деп мектепке барганы менен, анысын да жарытпайт. Бекерчиликке көнүп, жалкоо болуп чоңоёт. Аны көрүп, атасы бир күнү буларды толугу менен…..