Байас Турал: Кандай адам болор экен, келечектин адамы?

Аялдар конгрессинде айтылган сөз Куурасын деп өстүрөбү дарактарды адамдар? Согушсун деп төрөбөйбүз биз-аялдар балдарды. Төрөбөйбүз адамды биз, арак ичкен акмактардан болсун деп. Эл коргогон эр болбосо, эмнеге төрөйбүз биз аларды?   Эгер эгин өспөсө, жерди эмнеге айдайбыз? Эгер мөмө бербесе, бакты эмнеге карайбыз? Төлдөбөгөн койду эмнеге багабыз, кочкорду эмне кармайбыз? Элди, журтту ким коргойт, эгер эрлер арак ичип, нашаа чегип жүрүшсө? Эч нерсеге жарабаган эркекти “арыстаным” кантип айтат аялдар? Кантип аны кучактайбыз, эмнесин сүйөбүз?   Эмне үчүн өстүрөбүз дарак мөмө бербесе? Эмне үчүн төрөйбүз эркек эмес эркекти?.. …………………………………………………………….. Бирок, эркек толугу менен…..