Калемгерлер арасында сынак жарыяланат

КРнын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, КРнын Улуттук жазуучулар союзу Калемгерлер арасында поэзия, проза, драматургия жана адабий сын боюнча адабий сынак жарыялайт СЫНАКТЫН ЖОБОСУ • Адабий сынак жүзөгө ашырыла турган жер: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. 1. Адабий сынактын катышуучуларынын курамы: Жаш курактары чектелбейт 2. Адабий сынактын максаты жана милдети: • Эгемендүүлүк жылдардан кийинки кыргыз адабиятындагы адабий процесстин деңгээлин жогорулатуу; • Кыргыз окурмандарына чыгармачылык чеберчилиги кынтыксыз, эстетикалык табити жогору, дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты чыгармалардын үлгүлөрүнө тете авторлорду тааныштыруу; • Акын-жазуучулардын анын ичинен драматургдардын, адабий сынчылардын, адабиятты илимий жактан изилдөөчүлөрдүн чыгармаларын эл арасына толугу менен…..